Objavljeno dne

Oskrba žitnih posevkov

Po zgodnjem spravilu koruze in dolgi, topli jeseni, ki je omogočala dobro pripravo na setev, smo žita posejali že zelo zgodaj. Ugodne temperature za rast in razvoj posevkov so se nadaljevale vse do konca novembra, celo v začetek decembra. Posledica so gosti posevki, katerih rast se je z nenadnim znižanjem temperature ustavila šele v decembru.

Ker  so bile razmere za rast in črpanje hranil še v začetku toplega decembra, ugodne, je nenaden mraz, ki je nastopil v sredini decembra povzročil, da so določeni posevki,  predvsem ječmena, nepripravljeni na zimske razmere, porumeneli.

Nadaljuj branje Oskrba žitnih posevkov

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Kaj je zadruga

Zadruga je najprej združenje oseb, šele nato podjetje. Zadruga je združenje oseb, ki preko podjetja v skupni lasti in upravljanju uresničuje skupne interese članov in širše skupnosti.

Zadruga je oblika podjetja, v katero se člani združujejo prostovoljno in z namenom, da bodo skupaj močnejši, uspešnejši in konkurenčnejši. Posameznik je pogosto s svojo ponudbo in znanjem na trgu šibek člen, zadruga pa mu s svojim medsebojnim sodelovanjem ter združevanjem ponudbe, sredstev in ciljev vseh svojih članov poveča možnosti za uspeh.

Nadaljuj branje Kaj je zadruga

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Biotehniška šola Ptuj – Izobraževanje za strateško pomembne poklice

Na ptujski Biotehniški šoli izobražujemo mlade in odrasle na štirih strokovnih področjih srednješolskega izobraževanja: kmetijstvo, hortikultura, okoljevarstvo in gastronomija.  V okviru Šolskega centra Ptuj  deluje tudi Višja strokovna šola, ki poleg ostalih višješolskih programov izvaja tudi program Upravljanje podeželja in krajine, v katerem študenti pridobijo naziv inženir kmetijstva (VI. stopnja izobrazbe).

Vsa ta poklicna področja so zelo pomembna za širšo družbo, saj so tesno povezana s podeželskim prostorom, ki v Sloveniji velja za urejeno in vzorno obdelano. Slovensko podeželje je bilo vedno tesno  povezano s kmetijstvom in pridelavo hrane. Na slovenskih kmetijah pridelana hrana je vse pogosteje prepoznana kot hrana višje kakovosti.

Nadaljuj branje Biotehniška šola Ptuj – Izobraževanje za strateško pomembne poklice

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Maloprodaja KZ PTUJ – 1. del

Prodajaln kmetijske zadruge Ptuj prav gotovo ni potrebno posebej predstavljati, saj jih gotovo že poznate. Pa vendar  vam želimo predstaviti nekaj podatkov, ki so očem skriti.

V Kmetijski zadrug Ptuj imamo 24 kmetijskih  in 11 živilskih prodajaln,  ki so razporejene po vsej severovzhodni Sloveniji  in servis Kosec v Ormožu. Maloprodaja predstavlja 45% vseh prihodkov Kmetijske zadruge Ptuj, od tega 73% prihodkov  kmetijske trgovine, 27% pa  živilske. V trgovinah je  zaposlenih 81  ljudi, od tega  45 v kmetijskih prodajalnah, en v servisu,  ostali pa delajo v živilskih trgovinah.

Nadaljuj branje Maloprodaja KZ PTUJ – 1. del

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Izzivi za prihodnost

Ob začetku novega leta radi vsaj za hip pogledamo nazaj, na prehojeno pot od januarja do decembra in se spomnimo, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa koristnega postorili. Usmerimo pogled tudi naprej, v novo leto. Opravljeno delo nam je vsekakor lahko v zadovoljstvo, a novi izzivi so motivacija in usmeritev za prihodnost – biti še boljši. Tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj se trudimo v smislu, da izpolnjujemo svoje poslanstvo, pomagamo uresničevati vaša prizadevanja pri ohranjanju, širitvi ali povečevanju vaših kmetijskih gospodarstev in domov.

Nadaljuj branje Izzivi za prihodnost

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Ob iztekajočem se letu 2108

Kot smo si zapisali v gospodarski načrt za leto 2018, v katerem smo ugotavljali, da sta bili pretekli dve leti zaradi vremenskih razmer slabi, tudi po nižjih prihodkih, danes ob iztekajočem se letu 2018 ugotavljamo, da nam je uspelo vsaj deloma nadoknaditi izgubljeno in obrniti negativne trende navzgor.

Kljub težko pričakovanim , že enkrat normalnim pogojem za kmetijsko dejavnost, se leto 2018 ni začelo nič kaj optimistično, skoraj cel mesec marec nas je spremljal sneg in nenormalno nizke temperature za ta letni čas, ko bi morali biti že na njivah, dognojevati zimske posevke in pripravljati površine za spomladansko setev.  Pa vendar, kot marsikdaj rečeno, slab začetek, pa če že ne dober, vsaj boljši konec.

Nadaljuj branje Ob iztekajočem se letu 2108

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

V uradnem listu RS št.22/2018 z dne 4.4.2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), kateri je bil sprejet marca 2018.

Bistvene spremembe oz. novosti zakona so:

  • Zakon odpravlja nepoštene poslovne prakse v verigi preskrbe s hrano.
  • Uvaja pisnost pogodb nad 15.000 EUR letne prodaje ter določa obvezne sestavine pogodb.
  • Navaja 23 nedovoljenih ravnanj zapisanih v 61.f členu (ta člen se ne uporablja za razmerja med zadrugo in njenimi člani).
  • Začasno in občasno delo v kmetijstvu (določene so časovne omejitve opravljanja dela kakor tudi najnižja urna postavka).

Nadaljuj branje Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Varna zima

Trend odkupnih cen mleka se je z letošnjim poletjem spet obrnil navzgor in s tem položaj rejcev krav nekoliko izboljšal. Cene svežega kravjega mleka se še naprej vztrajno dvigujejo. Kako dolgo se bodo cene še dvigovale, je težko napovedati.

Lahko pa rečemo, da nas čaka varna zima. Hektarski pridelki travinja, pridelki poljščin (razen žit), kakor tudi grozdja in sadja, so v letošnjem letu bili nadpovprečni, sploh če letošnjo pridelavo primerjamo z večletnim obdobjem. Tudi kvaliteta osnovne, doma pridelane krme, je zelo dobra.

Nadaljuj branje Varna zima

Delite z ostalimi
Objavljeno dne

Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za podukrep 9.1: »Podpora za ustanavljanje skupin (SP) in organizacij proizvajalcev (OP) v kmetijskem in gozdarskem sektorju«. S tem želi ministrstvo s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje kmetijskih proizvajalcev v SP/OP, s čemer bi se povečala organizirana prodaja in skupno trženje pridelkov ter tako izboljšal položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. V danih tržnih razmerah se namreč vedno močneje kaže potreba po združevanju in sodelovanju pridelovalcev oz. ponudnikov kmetijskih pridelkov.

V omenjenem javnem razpisu je na voljo 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo na novo ustanovljene SP in OP, ki imajo pomemben tržni delež ter jim je kmetijsko ministrstvo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev podelilo status SP ali OP.

OP je možno ustanoviti v 5 kmetijskih sektorjih, SP pa v 12 sektorjih, med njimi v sektorju »KRUŠNA PŠENICA« ter v sektorju »BUČNO OLJE«.

Nadaljuj branje Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Delite z ostalimi