Objavljeno dne

Maloprodaja KZ PTUJ – 1. del

Prodajaln kmetijske zadruge Ptuj prav gotovo ni potrebno posebej predstavljati, saj jih gotovo že poznate. Pa vendar  vam želimo predstaviti nekaj podatkov, ki so očem skriti.

V Kmetijski zadrug Ptuj imamo 24 kmetijskih  in 11 živilskih prodajaln,  ki so razporejene po vsej severovzhodni Sloveniji  in servis Kosec v Ormožu. Maloprodaja predstavlja 45% vseh prihodkov Kmetijske zadruge Ptuj, od tega 73% prihodkov  kmetijske trgovine, 27% pa  živilske. V trgovinah je  zaposlenih 81  ljudi, od tega  45 v kmetijskih prodajalnah, en v servisu,  ostali pa delajo v živilskih trgovinah.

Nadaljuj branje Maloprodaja KZ PTUJ – 1. del

Objavljeno dne

Izzivi za prihodnost

Ob začetku novega leta radi vsaj za hip pogledamo nazaj, na prehojeno pot od januarja do decembra in se spomnimo, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa koristnega postorili. Usmerimo pogled tudi naprej, v novo leto. Opravljeno delo nam je vsekakor lahko v zadovoljstvo, a novi izzivi so motivacija in usmeritev za prihodnost – biti še boljši. Tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj se trudimo v smislu, da izpolnjujemo svoje poslanstvo, pomagamo uresničevati vaša prizadevanja pri ohranjanju, širitvi ali povečevanju vaših kmetijskih gospodarstev in domov.

Nadaljuj branje Izzivi za prihodnost

Objavljeno dne

Ob iztekajočem se letu 2108

Kot smo si zapisali v gospodarski načrt za leto 2018, v katerem smo ugotavljali, da sta bili pretekli dve leti zaradi vremenskih razmer slabi, tudi po nižjih prihodkih, danes ob iztekajočem se letu 2018 ugotavljamo, da nam je uspelo vsaj deloma nadoknaditi izgubljeno in obrniti negativne trende navzgor.

Kljub težko pričakovanim , že enkrat normalnim pogojem za kmetijsko dejavnost, se leto 2018 ni začelo nič kaj optimistično, skoraj cel mesec marec nas je spremljal sneg in nenormalno nizke temperature za ta letni čas, ko bi morali biti že na njivah, dognojevati zimske posevke in pripravljati površine za spomladansko setev.  Pa vendar, kot marsikdaj rečeno, slab začetek, pa če že ne dober, vsaj boljši konec.

Nadaljuj branje Ob iztekajočem se letu 2108

Objavljeno dne

Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

V uradnem listu RS št.22/2018 z dne 4.4.2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), kateri je bil sprejet marca 2018.

Bistvene spremembe oz. novosti zakona so:

  • Zakon odpravlja nepoštene poslovne prakse v verigi preskrbe s hrano.
  • Uvaja pisnost pogodb nad 15.000 EUR letne prodaje ter določa obvezne sestavine pogodb.
  • Navaja 23 nedovoljenih ravnanj zapisanih v 61.f členu (ta člen se ne uporablja za razmerja med zadrugo in njenimi člani).
  • Začasno in občasno delo v kmetijstvu (določene so časovne omejitve opravljanja dela kakor tudi najnižja urna postavka).

Nadaljuj branje Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

Objavljeno dne

Varna zima

Trend odkupnih cen mleka se je z letošnjim poletjem spet obrnil navzgor in s tem položaj rejcev krav nekoliko izboljšal. Cene svežega kravjega mleka se še naprej vztrajno dvigujejo. Kako dolgo se bodo cene še dvigovale, je težko napovedati.

Lahko pa rečemo, da nas čaka varna zima. Hektarski pridelki travinja, pridelki poljščin (razen žit), kakor tudi grozdja in sadja, so v letošnjem letu bili nadpovprečni, sploh če letošnjo pridelavo primerjamo z večletnim obdobjem. Tudi kvaliteta osnovne, doma pridelane krme, je zelo dobra.

Nadaljuj branje Varna zima

Objavljeno dne

Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za podukrep 9.1: »Podpora za ustanavljanje skupin (SP) in organizacij proizvajalcev (OP) v kmetijskem in gozdarskem sektorju«. S tem želi ministrstvo s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje kmetijskih proizvajalcev v SP/OP, s čemer bi se povečala organizirana prodaja in skupno trženje pridelkov ter tako izboljšal položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. V danih tržnih razmerah se namreč vedno močneje kaže potreba po združevanju in sodelovanju pridelovalcev oz. ponudnikov kmetijskih pridelkov.

V omenjenem javnem razpisu je na voljo 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo na novo ustanovljene SP in OP, ki imajo pomemben tržni delež ter jim je kmetijsko ministrstvo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev podelilo status SP ali OP.

OP je možno ustanoviti v 5 kmetijskih sektorjih, SP pa v 12 sektorjih, med njimi v sektorju »KRUŠNA PŠENICA« ter v sektorju »BUČNO OLJE«.

Nadaljuj branje Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Objavljeno dne

Trgatev 2018

V začetku oktobra smo v  KZ Ptuj končali  s trgatvijo  grozdja letnika 2018.

Leto 2018 se je za vinogradnike začelo dokaj obetavno, saj je trta lepo odcvetela in nastavek grozdja je bil zelo velik. Pozneje se je izkazalo, da je bilo leto 2018 precej zahtevno glede zaščite proti boleznim, predvsem peronospore. Doživeli smo tudi precejšnje neurje s točo, ki je prizadelo tudi del naših vinogradnikov.

Kljub temu smo s količino in kvaliteto pridelanega grozdja lahko zadovoljni, prav tako s sladkornimi stopnjami  in z zdravstvenim stanjem grozdja.

V letošnjem letu smo s trgatvijo ranih sort pričeli že 20. avgusta, končali pa smo 04. oktobra s trgatvijo laškega rizlinga.

V KZ Ptuj smo letos odkupili 1.587 ton grozdja za klet P&F Ormož. Zastopanost sort je sledeča:

Nadaljuj branje Trgatev 2018

Objavljeno dne

56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Agra, tradicionalni, mednarodni kmetijsko živilski sejem, največji v tem delu Evrope, je bil med 25. in 30. 8. 2018, letos že šestinpedesetič, v Gornji Radgoni.

Sejem je bil v znamenju mladih v kmetijstvu, generacijske prenove, inovativnosti, znanja in povezovanja. Na številnih posvetih in predavanjih je odpiral nove razvojne perspektive kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Poudarjal je prednosti doma pridelane hrane, digitalizacije v pridelavi in predelavi ter kmetijske tehnike za učinkovito trajnostno kmetovanje.

Država partnerica je bila letos Makedonjia, ki se je predstavila s svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo.

Med 1840  razstavljalci iz 30 držav se je predstavila  tudi Kmetijska zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno oskrbo. V hali B nas je kot vsako leto  obiskalo veliko naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev. Obiskovalci pa so lahko ves čas degustirali odlično bučno olje Oljarne Fram.

Nadaljuj branje 56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Objavljeno dne

Priprava na jesensko setev – temeljno gnojenje

Toplo vreme in malo deževnih dni v septembru nam omogoča hitro spravilo koruze in drugih jesenskih poljščin. Pričakujemo tudi hitro pripravo na setev in samo setev, seveda pa moramo upoštevati  optimalne roke  ter setvene norme, ki jih priporočajo žlahtnitelji. S prezgodnjimi setvami si lahko naredimo več škode kot koristi, predvsem zaradi napada listnih uši, ki prenašajo viruse.  Za uspešno pridelavo ozimnih žit moramo:

  • dobro zastaviti kolobar,
  • izbrati ustrezno njivsko površino,
  • pravočasno in primerno pripraviti njivo na setev,
  • ter opraviti temeljno gnojenje, ki ga naredimo na podlagi kemijskih analiz ter potreb žit po hranilih.

 

Nadaljuj branje Priprava na jesensko setev – temeljno gnojenje