Objavljeno dne

Odkup starejših bikov

V skladu z uveljavljeno prakso, ki velja že več kot 30 let, v Sloveniji tržimo govedo pod oznako mlada govedina in govedina (v to kategorijo uvrščamo meso starejših govedi). Mlada govedina gre v večjem delu na police kot sveže meso, stara govedina pa v večjem delu v predelavo kot surovina za izdelke, saj je kot sveže meso tržno bistveno manj prodajljiva.

Zaradi specifičnosti pogojev prireje in potrebe po prilagajanju zahtevam trga rejci težko dosežejo zahtevano težo govedi v 24 mesecih. Kot posledica se je z leti uveljavila splošna praksa, da v kategorijo mlado govedo uvrščamo tudi bike B starosti od 24 do 30 mesecev, čeprav ta kategorija po pravilniku sodi v kategorijo govedina.

Nadaljuj branje Odkup starejših bikov

Objavljeno dne

KZ Ptuj na jubilejni razstavi »Dobrote slovenskih kmetij«

Letošnja prireditev »Dobrote slovenskih kmetij« je bila jubilejna, trideseta. Potekala je od 17. do 19. maja v minoritskem samostanu na Ptuju.
Častno pokroviteljstvo je letos prevzela ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Aleksandra Pivec.

Tridnevna prireditev je vključevala obsežno razstavo domačih dobrot, aktualne strokovne posvete in predavanja, bogato sejemsko dogajanje s ponudbo številnih dobrot, raznovrstni kulturni in zabavni program, predstavitve in podelitve priznanj.
V sklopu prireditve poteka ocenjevanje kulinaričnih izdelkov, na katerega je bilo letos prijavljenih več kot 1100 izdelkov.
Priznanja, prejeta po zaključenem ocenjevanju, so gotovo tudi pomembna informacija kupcem, kje se lahko po čim krajši poti oskrbijo z domačo, večinoma na tradicionalen način in po strogih slovenskih pravilih pridelano hrano.

Nadaljuj branje KZ Ptuj na jubilejni razstavi »Dobrote slovenskih kmetij«

Objavljeno dne

Oskrba žitnih posevkov

Po zgodnjem spravilu koruze in dolgi, topli jeseni, ki je omogočala dobro pripravo na setev, smo žita posejali že zelo zgodaj. Ugodne temperature za rast in razvoj posevkov so se nadaljevale vse do konca novembra, celo v začetek decembra. Posledica so gosti posevki, katerih rast se je z nenadnim znižanjem temperature ustavila šele v decembru.

Ker  so bile razmere za rast in črpanje hranil še v začetku toplega decembra, ugodne, je nenaden mraz, ki je nastopil v sredini decembra povzročil, da so določeni posevki,  predvsem ječmena, nepripravljeni na zimske razmere, porumeneli.

Nadaljuj branje Oskrba žitnih posevkov

Objavljeno dne

Kaj je zadruga

Zadruga je najprej združenje oseb, šele nato podjetje. Zadruga je združenje oseb, ki preko podjetja v skupni lasti in upravljanju uresničuje skupne interese članov in širše skupnosti.

Zadruga je oblika podjetja, v katero se člani združujejo prostovoljno in z namenom, da bodo skupaj močnejši, uspešnejši in konkurenčnejši. Posameznik je pogosto s svojo ponudbo in znanjem na trgu šibek člen, zadruga pa mu s svojim medsebojnim sodelovanjem ter združevanjem ponudbe, sredstev in ciljev vseh svojih članov poveča možnosti za uspeh.

Nadaljuj branje Kaj je zadruga

Objavljeno dne

Biotehniška šola Ptuj – Izobraževanje za strateško pomembne poklice

Na ptujski Biotehniški šoli izobražujemo mlade in odrasle na štirih strokovnih področjih srednješolskega izobraževanja: kmetijstvo, hortikultura, okoljevarstvo in gastronomija.  V okviru Šolskega centra Ptuj  deluje tudi Višja strokovna šola, ki poleg ostalih višješolskih programov izvaja tudi program Upravljanje podeželja in krajine, v katerem študenti pridobijo naziv inženir kmetijstva (VI. stopnja izobrazbe).

Vsa ta poklicna področja so zelo pomembna za širšo družbo, saj so tesno povezana s podeželskim prostorom, ki v Sloveniji velja za urejeno in vzorno obdelano. Slovensko podeželje je bilo vedno tesno  povezano s kmetijstvom in pridelavo hrane. Na slovenskih kmetijah pridelana hrana je vse pogosteje prepoznana kot hrana višje kakovosti.

Nadaljuj branje Biotehniška šola Ptuj – Izobraževanje za strateško pomembne poklice

Objavljeno dne

Maloprodaja KZ PTUJ – 1. del

Prodajaln kmetijske zadruge Ptuj prav gotovo ni potrebno posebej predstavljati, saj jih gotovo že poznate. Pa vendar  vam želimo predstaviti nekaj podatkov, ki so očem skriti.

V Kmetijski zadrug Ptuj imamo 24 kmetijskih  in 11 živilskih prodajaln,  ki so razporejene po vsej severovzhodni Sloveniji  in servis Kosec v Ormožu. Maloprodaja predstavlja 45% vseh prihodkov Kmetijske zadruge Ptuj, od tega 73% prihodkov  kmetijske trgovine, 27% pa  živilske. V trgovinah je  zaposlenih 81  ljudi, od tega  45 v kmetijskih prodajalnah, en v servisu,  ostali pa delajo v živilskih trgovinah.

Nadaljuj branje Maloprodaja KZ PTUJ – 1. del

Objavljeno dne

Izzivi za prihodnost

Ob začetku novega leta radi vsaj za hip pogledamo nazaj, na prehojeno pot od januarja do decembra in se spomnimo, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa koristnega postorili. Usmerimo pogled tudi naprej, v novo leto. Opravljeno delo nam je vsekakor lahko v zadovoljstvo, a novi izzivi so motivacija in usmeritev za prihodnost – biti še boljši. Tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj se trudimo v smislu, da izpolnjujemo svoje poslanstvo, pomagamo uresničevati vaša prizadevanja pri ohranjanju, širitvi ali povečevanju vaših kmetijskih gospodarstev in domov.

Nadaljuj branje Izzivi za prihodnost

Objavljeno dne

Ob iztekajočem se letu 2108

Kot smo si zapisali v gospodarski načrt za leto 2018, v katerem smo ugotavljali, da sta bili pretekli dve leti zaradi vremenskih razmer slabi, tudi po nižjih prihodkih, danes ob iztekajočem se letu 2018 ugotavljamo, da nam je uspelo vsaj deloma nadoknaditi izgubljeno in obrniti negativne trende navzgor.

Kljub težko pričakovanim , že enkrat normalnim pogojem za kmetijsko dejavnost, se leto 2018 ni začelo nič kaj optimistično, skoraj cel mesec marec nas je spremljal sneg in nenormalno nizke temperature za ta letni čas, ko bi morali biti že na njivah, dognojevati zimske posevke in pripravljati površine za spomladansko setev.  Pa vendar, kot marsikdaj rečeno, slab začetek, pa če že ne dober, vsaj boljši konec.

Nadaljuj branje Ob iztekajočem se letu 2108