Objavljeno dne

Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

V uradnem listu RS št.22/2018 z dne 4.4.2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), kateri je bil sprejet marca 2018.

Bistvene spremembe oz. novosti zakona so:

  • Zakon odpravlja nepoštene poslovne prakse v verigi preskrbe s hrano.
  • Uvaja pisnost pogodb nad 15.000 EUR letne prodaje ter določa obvezne sestavine pogodb.
  • Navaja 23 nedovoljenih ravnanj zapisanih v 61.f členu (ta člen se ne uporablja za razmerja med zadrugo in njenimi člani).
  • Začasno in občasno delo v kmetijstvu (določene so časovne omejitve opravljanja dela kakor tudi najnižja urna postavka).

Nadaljuj branje Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

Objavljeno dne

Varna zima

Trend odkupnih cen mleka se je z letošnjim poletjem spet obrnil navzgor in s tem položaj rejcev krav nekoliko izboljšal. Cene svežega kravjega mleka se še naprej vztrajno dvigujejo. Kako dolgo se bodo cene še dvigovale, je težko napovedati.

Lahko pa rečemo, da nas čaka varna zima. Hektarski pridelki travinja, pridelki poljščin (razen žit), kakor tudi grozdja in sadja, so v letošnjem letu bili nadpovprečni, sploh če letošnjo pridelavo primerjamo z večletnim obdobjem. Tudi kvaliteta osnovne, doma pridelane krme, je zelo dobra.

Nadaljuj branje Varna zima

Objavljeno dne

Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za podukrep 9.1: »Podpora za ustanavljanje skupin (SP) in organizacij proizvajalcev (OP) v kmetijskem in gozdarskem sektorju«. S tem želi ministrstvo s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje kmetijskih proizvajalcev v SP/OP, s čemer bi se povečala organizirana prodaja in skupno trženje pridelkov ter tako izboljšal položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. V danih tržnih razmerah se namreč vedno močneje kaže potreba po združevanju in sodelovanju pridelovalcev oz. ponudnikov kmetijskih pridelkov.

V omenjenem javnem razpisu je na voljo 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo na novo ustanovljene SP in OP, ki imajo pomemben tržni delež ter jim je kmetijsko ministrstvo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev podelilo status SP ali OP.

OP je možno ustanoviti v 5 kmetijskih sektorjih, SP pa v 12 sektorjih, med njimi v sektorju »KRUŠNA PŠENICA« ter v sektorju »BUČNO OLJE«.

Nadaljuj branje Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Objavljeno dne

Trgatev 2018

V začetku oktobra smo v  KZ Ptuj končali  s trgatvijo  grozdja letnika 2018.

Leto 2018 se je za vinogradnike začelo dokaj obetavno, saj je trta lepo odcvetela in nastavek grozdja je bil zelo velik. Pozneje se je izkazalo, da je bilo leto 2018 precej zahtevno glede zaščite proti boleznim, predvsem peronospore. Doživeli smo tudi precejšnje neurje s točo, ki je prizadelo tudi del naših vinogradnikov.

Kljub temu smo s količino in kvaliteto pridelanega grozdja lahko zadovoljni, prav tako s sladkornimi stopnjami  in z zdravstvenim stanjem grozdja.

V letošnjem letu smo s trgatvijo ranih sort pričeli že 20. avgusta, končali pa smo 04. oktobra s trgatvijo laškega rizlinga.

V KZ Ptuj smo letos odkupili 1.587 ton grozdja za klet P&F Ormož. Zastopanost sort je sledeča:

Nadaljuj branje Trgatev 2018

Objavljeno dne

56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Agra, tradicionalni, mednarodni kmetijsko živilski sejem, največji v tem delu Evrope, je bil med 25. in 30. 8. 2018, letos že šestinpedesetič, v Gornji Radgoni.

Sejem je bil v znamenju mladih v kmetijstvu, generacijske prenove, inovativnosti, znanja in povezovanja. Na številnih posvetih in predavanjih je odpiral nove razvojne perspektive kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Poudarjal je prednosti doma pridelane hrane, digitalizacije v pridelavi in predelavi ter kmetijske tehnike za učinkovito trajnostno kmetovanje.

Država partnerica je bila letos Makedonjia, ki se je predstavila s svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo.

Med 1840  razstavljalci iz 30 držav se je predstavila  tudi Kmetijska zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno oskrbo. V hali B nas je kot vsako leto  obiskalo veliko naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev. Obiskovalci pa so lahko ves čas degustirali odlično bučno olje Oljarne Fram.

Nadaljuj branje 56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Objavljeno dne

Priprava na jesensko setev – temeljno gnojenje

Toplo vreme in malo deževnih dni v septembru nam omogoča hitro spravilo koruze in drugih jesenskih poljščin. Pričakujemo tudi hitro pripravo na setev in samo setev, seveda pa moramo upoštevati  optimalne roke  ter setvene norme, ki jih priporočajo žlahtnitelji. S prezgodnjimi setvami si lahko naredimo več škode kot koristi, predvsem zaradi napada listnih uši, ki prenašajo viruse.  Za uspešno pridelavo ozimnih žit moramo:

  • dobro zastaviti kolobar,
  • izbrati ustrezno njivsko površino,
  • pravočasno in primerno pripraviti njivo na setev,
  • ter opraviti temeljno gnojenje, ki ga naredimo na podlagi kemijskih analiz ter potreb žit po hranilih.

 

Nadaljuj branje Priprava na jesensko setev – temeljno gnojenje

Objavljeno dne

Jesen – čas za pravočasno zatiranje plevelov v žitih

Kot kaže,  nam bo tudi letošnja jesen postregla z lepim vremenom in nam tako zagotovila ugodne pogoje za zatiranje plevelov v žitih. Posebej primeren je ta ukrep na težjih tleh, kjer nam razmočena tla spomladi ne omogočajo pravočasne uporabe herbicidov. Pleveli  tako prerastejo fazo, v kateri jih lahko še učinkovito zatremo.

Posevku, pri katerem bomo opravili pravočasno in ustrezno varstvo pred pleveli, bomo s tem omogočili dobro razraščanje, kar pomembno vpliva tudi na končni pridelek.

Herbicidi , ki jih uporabimo v tem času, so kombinirani. To pomeni, da vsebujejo talno komponento in komponento, ki deluje preko lista.  Iz tega razloga jih je smiselno uporabiti takrat, ko so vidni prvi pleveli  in  sklop posevka še  ni strnjen.

V letošnjem letu lahko posegate po treh herbicidih oz. herbicidnih kombinacijah (slika spodaj). Novost med njimi je Alister new, ki poleg vseh pomembnih plevelov v jeseni  zelo dobro zatira tudi njivsko vijolico. Uporabimo ga lahko tudi v pozno zimskem oz.  v zgodnjem pomladanskem času, kjer pa je učinkovitost na vijolico nekoliko nižja.

Učinkovitost pri vseh spodaj omenjenih herbicidih oz. herbicidnih kombinacijah je najvišja, če škropimo v terminu, ko so ozkolistni pleveli v fazi od enega do treh razvitih listov, širokolistni pa v fazi od dveh do štirih razvitih listov.

Za območja, kjer so poleg širokolistnih v veliki meri prisotni še travni pleveli, je ta ukrep še posebej priporočljiv. Trave, kot je  navadni srakoperec (pahovka),  najbolj učinkovito  zatremo v razvojni fazi od enega do treh razvitih listov.

Ta ukrep je še posebej primeren za območje Dravskega in Ptujskega polja. Znano je, da je na tem območju navadni srakoperec (pahovka) že močno razširjen.

Priporočljive dnevne temperature pri zatiranju herbicidov jeseni so nad 5 ° C, nočne nad 0°.

Ana Ramšak

Objavljeno dne

Žetev 2018 se zaključuje

Jeseni 2017, ki je zaradi ugodnega vremena omogočala pravočasno in kvalitetno setev žit, ki so v nadaljevanju tudi dobro prezimila, smo se nadejali kvalitetne letine žit 2018.

Že s pomladjo se je začelo muhasto vreme, ki je onemogočalo rast in kvalitetno spravilo prvih vrtnin, in krompirja. S premokrim in v juniju pretoplim  vremenom, deževalo je v najbolj neprimernih obdobjih, kritičnih za okužbo z boleznimi v žitih, je pričakovanje o kvalitetni in obilni letini žit že splahnelo.  Pravilni in ob pravem času izvedeni tehnološki ukrepi, predvsem škropljenje proti boleznim, so se letos izkazali kot pogoj za visok in kvaliteten pridelek. Pri ječmenu smo se srečevali s posevki, ki so se morali zaradi bolezni požeti že v začetku junija.

Pri pšenici, kjer je pridelek v povprečju 30% nižji, je dosežen kvalitetni razred zelo odvisen od pridelovalca do pridelovalca. Tisti, ki so pravočasno zavarovali pšenico proti boleznim, se lahko pohvalijo s premium razredom kakovosti, medtem, ko so bili pri drugih že zaznani toksini in je bila pšenica na odkupnih mestih zavrnjena in kot taka ne bo primerna niti za krmo živalim.

Vzrok za dodatno slabo voljo  pri pridelovalcih krušne pšenice pa so poleg slabe kakovosti in nizkih pridelkov  tudi cene pšenice, ki so vse bolj posledica globalnega trga, ki je za glas domačega pridelovalca in odkupovalca , več ali manj gluh.

Uredniški odbor

Objavljeno dne

Bili smo na dogodku…

KZ Ptuj  na dogodku » Dan tehnike – sprehod po zelenjavni poti 2018«, ki se je odvijal v soboto 14. julija na zelenjadarski kmetiji Turk v Brodu pri Podbočju

Predstavitev je bila organizirana na polju, zato smo si lahko ogledali prikaz različnih tehnik obdelave tal, sistemov namakanja, gnojenja, škropilne tehnike ter strojev in priključkov za pridelavo zelenjave.

Na dogodku se je poleg podjetij, zastopnikov za gnojila, semena, fitofarmacevtska sredstva, kmetijsko tehniko, predstavilo tudi nekaj lokalnih pridelovalcev zelenjave s svojimi pridelki.

Glede na to, da se slovenski zelenjadarji že nekaj časa soočajo s težavami pri prodaji svojih pridelkov, v letošnjem letu jih tarejo tudi vremenske ujme, je bila na to temo v okviru dogodka, organizirana tudi novinarska konferenca, ki bo pripomogla k temu, da se bo ta problematika slišala tudi širše.

Tudi v KZ Ptuj se z odkupom pridelkov zelenjave okoliških kmetov trudimo, da bi pripomogli k večji samooskrbi in čim krajši verigi preskrbe z zelenjavo. Zavedamo se, da samo z zelenjavo iz lokalnega okolja s kratkimi transportnimi potmi, pridelki ohranjajo svojo naravno  svežino in hranljivost.

Ana Ramšak

Objavljeno dne

Preprečevanje vročinskega stresa pri kravah molznicah

Preprečevanje vročinskega stresa pri kravah molznicah

Že veliko rejcev se zaveda pomena vročinskega stresa za živali v poletnem obdobju. Z naraščanjem poletnih temperatur se zmanjšujejo proizvodni rezultati molznic in nastaja ekonomska škoda. Kravam molznicam najbolj ustreza temperatura med 5° in 15° C. Zaradi segrevanja telesa in nezmožnosti oddajanja toplote se živalim telesna temperatura poviša. Sledijo fiziološki odzivi organizma s padcem ješčnosti, proizvodnosti (manjša količina mleka z manj maščobe, slabši prirasti) in tudi reprodukcijske težave.

Pri temperaturi nad 25°C je že potrebno izvajati ukrepe za blaženje ali preprečevanje vročinskega stresa. Še posebej so prizadete krave z veliko mlečnostjo in tiste v sredini laktacije, saj so zaradi velike proizvodnje najbolj presnovno obremenjene. Pojavijo se tudi poletni mastitisi in povečanje somatskih celic v mleku.

Nadaljuj branje Preprečevanje vročinskega stresa pri kravah molznicah