Kontakti

Odgovorne osebe Kmetijske zadruge Ptuj z.o.o.

KZ Ptuj (centrala): telefon (02) 749-03-00

Ime in priimek Delovno mesto Telefon/GSM E-mail
Branko VALENKO, univ.dipl.ing.agr. Direktor (02) 749-03-06, 051 317 617 branko.valenko@kz-ptuj.si
Alenka IVANČIČ, dipl.ekon. Vodja FRS (02) 749-03-08, 051 654 650 alenka.ivancic@kz-ptuj.si
Marjana BAUMAN, ing.agr. Vodja maloprodaje (02) 749-03-28, 031 388 175 marjana.bauman@kz-ptuj.si
Roman BELŠAK,  ing. agr. Vodja proizvodnega sektorja, Direktor Oljarne Fram (02) 749-03-46, 041 837 608 roman.belsak@kz-ptuj.si
Valerija KODRIČ MAJCEN, univ.dipl.ing.agr. Vodja poljedeljske in vrtnarske proizvodnje (02) 749-03-43, 041  385 144 valerija.majcen@kz-ptuj.si
Marinka ŠTALCER, dipl. upr. org. Vodja splošno pravne službe (02) 749-03-04 marinka.stalcer@kz-ptuj.si
Mateja Brumec Mikec, univ.dipl. ekonom.
Vodja komercialnega sektorja (02) 749-03-51, 051 396 096 mateja.brumec@kz-ptuj.si
Marija ROŠKAR, ing.agr. Organizator proizvodnje in vodja PZ (02) 749-03-34, 041 837 607 marija.roskar@kz-ptuj.si
Majda BABIČ HORVAT, ing. agr. Svetovalec pri prodaji FFS in vodja PZ (02) 749-03-34, 041 212 135 majda.horvat.babic@kz-ptuj.si
Rudolf MEŠKO,  ing. agr. Organizator proizvodnje in vodja PZ (02) 749-03-34, 041 837 609 rudolf.mesko@kz-ptuj.si
Marija BABIČ BAUM, univ. dipl. ing. agr. Organizator proizvodnje in vodja PZ 041 956 341 marija.baum@kz-ptuj.si
Ivo OREŠNIK, kmet. teh. Organizator proizvodnje in vodja PZ 041 543 627 ivo.oresnik@kz-ptuj.si
Alenka ŠANTL, univ.dipl. ing. agr. Področni vodja in vodja mlečne proizvodnje 041 687 662 alenka.rozman@kz-ptuj.si
Ana RAMŠAK, univ.dipl. ing. agr. Področni vodja in vodja kmetijske proizvodnje 041 321 459 ana.ramsak@kz-ptuj.si
Alenka Ivančič Direktorica Zadružne oskrbe  

 ŽIVILSKE PRODAJALNE KZ PTUJ z.o.o.:

Prodajalna Poslovodja Telefon e-mail
Apače-živila Marica POŽEGAR 796-11-21 kzptuj.apace@siol.net
Bukovci-živila Albina ZORKO 766-08-74 kzptuj.bukovci.zivila@siol.net
Korena-živila Vika GRAJFONER 684-04-06 kzptuj.korena.zivila@siol.net
Majšperk-živila Iztok PURG 794-40-34 kzptuj.majsperk.zivila@siol.net
Žetale-živila Irena FUREK 769-10-72 kzptuj.zetale.zivila@siol.net
Markovci-živila Silva KRAJNC 766-00-27 kzptuj.markovci.zivila@siol.net
Miklavž-živila Lojzka MESAREC 741-58-42 kzp.miklavz@gmail.com
Bakovci-živila Nataša FEKONJA 535-27-00 kzp.bakovci@gmail.com
Sv. Tomaž-živila Silva KRANJC 741-58-58 kzp.tomaz@gmail.com
Vitan-živila Marija ŠKRINJAR 741-58-35 kzp.vitan@gmail.com

KMETIJSKE PRODAJALNE KZ PTUJ z.o.o.:

Prodajalna Poslovodja Telefon (02)… e-mail
Cirkulane Nataša SVENŠEK 761-00-51 kzptuj.cirkulane@siol.net
Dornava Stanko PIGNAR 755-07-11 kzptuj.dornava@siol.net
Duplek Jože BEZJAK 681-53-51 kzptuj.duplek@siol.net
Gorišnica Armin KELENC 740-82-07 kzptuj.gorisnica@siol.net
Grajena Lidija FORSTNERIČ 751-21-61 kzptuj.grajena@siol.net
Juršinci Aleksander ROŠKAR 758-19-41 kzptuj.jursinci@siol.net
Jakob Jožica ŽERDONER 644-99-00 kzptuj.jakob@siol.net
Korena Majda ZAJC 682-62-90 kzptuj.korena@siol.net
Kungota Albin SUŽNIK 656-37-91 kzptuj.kungota@siol.net
Leskovec Stanko PRIMOŽIČ 763-11-31 kzptuj.leskovec@siol.net
Majšperk Nadja TOMINC 794-40-30 kzptuj.majsperk@siol.net
Markovci Franci GOJKOŠEK 766-02-82 kzptuj.markovci@siol.net
Pesnica Irena KOCIJAN 654-42-79 kzptuj.pesnica@siol.net
Podlehnik Dragica GAŠPERŠIČ 768-11-01 kzptuj.podlehnik@siol.net
Polenšak Jože VRŠIČ 761-02-62 kzptuj.polensak@siol.net
Trnovska vas Ivan GOJKOŠEK 757-00-51 kzptuj.trnovskavas@siol.net
Videm Mitja DREVENŠEK 764-11-91 kzptuj.videm@siol.net
Vitomarci Robi ROŠKAR 757-52-41 kzptuj.vitomarci@siol.net
Zadružnik Majda Babič HORVAT 749-03-80 kzptuj.zadruznik@siol.net
Zavrč Danica FINŽGAR 761-07-21 kzptuj.zavrc@siol.net
Kosec Viktor BORKO 741-58-26 kzptuj.kosec@siol.net
Marof Viktor BORKO 741-58-18 kzptuj.marof@siol.net
Podgorci Stanko BAC 741-58-50 kzptuj.podgorci@siol.net
Središče Marjanca JANEŽIČ 741-58-55 kzptuj.sredisce@siol.net
Vitan Marija ŠKRINJAR 741-58-35 kzptuj.vitan@siol.net

CENTRALNO SKLADIŠČE:

Franjo BRATUŠEK 749-03-73 (031) 578-597
Bojan ROPIČ 749-03-74 (031) 680-692

Spremljajte nas tudi na:
Delite z ostalimi