Kontakti

Odgovorne osebe Kmetijske zadruge Ptuj z.o.o.

KZ Ptuj (centrala): telefon (02) 749-03-00

Ime in priimek Delovno mesto Telefon/GSM e-mail
Marjan JANŽEKOVIČ, dipl.oec. Direktor (02) 749-03-00 marjan.janzekovic@kz-ptuj.si
Branko VALENKO, univ.dipl.ing.agr. Vodja komercialno-proizv.sektorja (02) 749-03-10   (051) 317-617 branko.valenko@kz-ptuj.si
Alenka IVANČIČ,      dipl.ekon. Vodja FRS (02) 749-03-08

(051) 654-650

alenka.ivancic@kz-ptuj.si
Marjana BAUMAN,        ing.agr. Vodja maloprodaje (02) 749-03-28

(031) 388-175

marjana.bauman@kz-ptuj.si
Roman BELŠAK,               ing. agr. Vodja živonorejske proizvodnje (02) 749-03-14

(041) 837-608

roman.belsak@kz-ptuj.si
Valerija KODRIČ MAJCEN, univ.dipl.ing.agr. Vodja poljedeljske in vrtnarske proizvodnje (02) 749-03-43

(041) 385-144

valerija.majcen@kz-ptuj.si
Marinka ŠTALCER       dipl. upr. org. Vodja splošno pravne službe (02) 749-03-04

 

marinka.stalcer@kz-ptuj.si
Marija ROŠKAR,         ing.agr. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

(02) 749-03-34

(041) 837-607

marija.roskar@kz-ptuj.si
Majda BABIČ HORVAT, ing. agr. Svetovalec pri prodaji FFS in

vodja PZ

(02) 749-03-34

(041) 212-135

majda.horvat.babic@kz-ptuj.si
Rudolf MEŠKO,          ing. agr. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

(02) 749-03-34

(041) 837-609

rudolf.mesko@kz-ptuj.si
Danica PERGER,        ing. agr. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

(041) 574-801 danica.perger@kz-ptuj.si
 Ivo OREŠNIK,        kmet. teh. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

 (041) 543-627  ivo.oresnik@kz-ptuj.si

 ŽIVILSKE PRODAJALNE KZ PTUJ z.o.o.:

Prodajalna Poslovodja Telefon e-mail
Apače-živila Marica POŽEGAR 796-11-21 kzptuj.apace@siol.net
Bukovci-živila Albina ZORKO 766-08-74 kzptuj.bukovci.zivila@siol.net
Korena-živila Vika GRAJFONER 684-04-06 kzptuj.korena.zivila@siol.net
Majšperk-živila Iztok PURG 794-40-34 kzptuj.majsperk.zivila@siol.net
Žetale-živila Irena FUREK 769-10-72 kzptuj.zetale.zivila@siol.net
Markovci-živila Silva KRAJNC 766-00-27 kzptuj.markovci.zivila@siol.net
Hrana-živila Marta PLEH 741-58-27 kzp.hrana@gmail.com
Miklavž-živila Jakob ZEMLJIČ 741-58-42 kzp.miklavz@gmail.com
Bakovci-živila Nataša FEKONJA 535-27-00 kzp.bakovci@gmail.com
Sv. Tomaž-živila Anica DOVEČAR 741-58-58 kzp.tomaz@gmail.com
Vitan-živila Marija ŠKRINJAR 741-58-35 kzp.vitan@gmail.com

KMETIJSKE PRODAJALNE KZ PTUJ z.o.o.:

Prodajalna Poslovodja Telefon (02)… e-mail
Cirkulane Nataša SVENŠEK 761-00-51 kzptuj.cirkulane@siol.net
Dornava Stanko PIGNAR 755-07-11 kzptuj.dornava@siol.net
Duplek Jože BEZJAK 681-53-51 kzptuj.duplek@siol.net
Gorišnica Armin KELENC 740-82-07 kzptuj.gorisnica@siol.net
Grajena Lidija FORSTNERIČ 751-21-61 kzptuj.grajena@siol.net
Hajdoše Boštjan PURGAJ 795-36-40 kzptuj.hajdose@siol.net
Juršinci Milan ČUČEK 758-19-41 kzptuj.jursinci@siol.net
Jakob Jožica ŽERDONER 644-99-00 kzptuj.jakob@siol.net
Korena Majda ZAJC 682-62-90 kzptuj.korena@siol.net
Kungota Albin SUŽNIK 656-37-91 kzptuj.kungota@siol.net
Leskovec Stanko PRIMOŽIČ 763-11-31 kzptuj.leskovec@siol.net
Majšperk Nadja TOMINC 794-40-30 kzptuj.majsperk@siol.net
Markovci Franci GOJKOŠEK 766-02-82 kzptuj.markovci@siol.net
Pesnica Irena KOCIJAN 654-42-79 kzptuj.pesnica@siol.net
Podlehnik Dragica GAŠPERŠIČ 768-11-01 kzptuj.podlehnik@siol.net
Polenšak Ivan KOVAČEC 761-02-62 kzptuj.polensak@siol.net
Trnovska vas Ivan GOJKOŠEK 757-00-51 kzptuj.trnovskavas@siol.net
Videm Irena SVENŠEK 764-11-91 kzptuj.videm@siol.net
Vitomarci Robi ROŠKAR 757-52-41 kzptuj.vitomarci@siol.net
Zadružnik Majda Babič HORVAT 749-03-80 kzptuj.zadruznik@siol.net
Zavrč Danica FINŽGAR 761-07-21 kzptuj.zavrc@siol.net
Žetale Irena FUREK 769-10-71 kzptuj.zetale@siol.net
Kosec Viktor BORKO 741-58-26 kzptuj.kosec@siol.net
Marof Viktor BORKO 741-58-18 kzptuj.marof@siol.net
Miklavž Marjanca JANEŽIČ 741-58-40 kzptuj.miklavz@siol.net
Podgorci Stanko BAC 741-58-50 kzptuj.podgorci@siol.net
Središče Marija BABIČ BAUM 741-58-55 kzptuj.sredisce@siol.net
Vitan Marija ŠKRINJAR 741-58-35 kzptuj.vitan@siol.net

CENTRALNO SKLADIŠČE:

Franjo BRATUŠEK 749-03-73 (031) 578-597
Marjan MUNDA 749-03-74 (031) 680-692
Marta CIGLAR 749-03-76 (031) 680-694

Odgovorne osebe Kmetijske zadruge Ptuj z.o.o.

KZ Ptuj (centrala): telefon (02) 749-03-00

Ime in priimek Delovno mesto Telefon/GSM e-mail
Marjan JANŽEKOVIČ, dipl.oec. Direktor (02) 749-03-00 marjan.janzekovic@kz-ptuj.si
Branko VALENKO, univ.dipl.ing.agr. Vodja komercialno-proizv.sektorja (02) 749-03-10   (051) 317-617 branko.valenko@kz-ptuj.si
Alenka IVANČIČ,      dipl.ekon. Vodja FRS (02) 749-03-08

(051) 654-650

alenka.ivancic@kz-ptuj.si
Marjana BAUMAN,        ing.agr. Vodja maloprodaje (02) 749-03-28

(031) 388-175

marjana.bauman@kz-ptuj.si
Roman BELŠAK,               ing. agr. Vodja živonorejske proizvodnje (02) 749-03-14

(041) 837-608

roman.belsak@kz-ptuj.si
Valerija KODRIČ MAJCEN, univ.dipl.ing.agr. Vodja poljedeljske in vrtnarske proizvodnje (02) 749-03-43

(041) 385-144

valerija.majcen@kz-ptuj.si
Marinka ŠTALCER       dipl. upr. org. Vodja splošno pravne službe (02) 749-03-04

 

marinka.stalcer@kz-ptuj.si
Marija ROŠKAR,         ing.agr. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

(02) 749-03-34

(041) 837-607

marija.roskar@kz-ptuj.si
Majda BABIČ HORVAT, ing. agr. Svetovalec pri prodaji FFS in

vodja PZ

(02) 749-03-34

(041) 212-135

majda.horvat.babic@kz-ptuj.si
Rudolf MEŠKO,          ing. agr. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

(02) 749-03-34

(041) 837-609

rudolf.mesko@kz-ptuj.si
Danica PERGER,        ing. agr. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

(041) 574-801 danica.perger@kz-ptuj.si
 Ivo OREŠNIK,        kmet. teh. Organizator proizvodnje in

vodja PZ

 (041) 543-627  ivo.oresnik@kz-ptuj.si

 ŽIVILSKE PRODAJALNE KZ PTUJ z.o.o.:

Prodajalna Poslovodja Telefon e-mail
Apače-živila Marica POŽEGAR 796-11-21 kzptuj.apace.zivila@siol.net
Bukovci-živila Albina ZORKO 766-08-74 kzptuj.bukovci.zivila@siol.net
Korena-živila Vika GRAJFONER 684-04-06 kzptuj.korena.zivila@siol.net
Majšperk-živila Iztok PURG 794-40-34 kzptuj.majsperk.zivila@siol.net
Žetale-živila Irena FUREK 769-10-72 kzptuj.zetale.zivila@siol.net
Markovci-živila Silva KRAJNC 766-00-27 kzptuj.markovci.zivila@siol.net
Hrana-živila Marta PLEH 741-58-27 kzp.hrana@gmail.com
Miklavž-živila Jakob ZEMLJIČ 741-58-42 kzp.miklavz@gmail.com
Bakovci-živila Nataša FEKONJA 535-27-00 kzp.bakovci@gmail.com
Sv. Tomaž-živila Anica DOVEČAR 741-58-58 kzp.tomaz@gmail.com
Vitan-živila Marija ŠKRINJAR 741-58-35 kzp.vitan@gmail.com

KMETIJSKE PRODAJALNE KZ PTUJ z.o.o.:

Prodajalna Poslovodja Telefon (02)… e-mail
Cirkulane Nataša SVENŠEK 761-00-51 kzptuj.cirkulane@siol.net
Dornava Stanko PIGNAR 755-07-11 kzptuj.dornava@siol.net
Duplek Jože BEZJAK 681-53-51 kzptuj.duplek@siol.net
Gorišnica Armin KELENC 740-82-07 kzptuj.gorisnica@siol.net
Grajena Lidija FORSTNERIČ 751-21-61 kzptuj.grajena@siol.net
Hajdoše Boštjan PURGAJ 795-36-40 kzptuj.hajdose@siol.net
Juršinci Milan ČUČEK 758-19-41 kzptuj.jursinci@siol.net
Jakob Jožica ŽERDONER 644-99-00 kzptuj.jakob@siol.net
Korena Majda ZAJC 682-62-90 kzptuj.korena@siol.net
Kungota Albin SUŽNIK 656-37-91 kzptuj.kungota@siol.net
Leskovec Stanko PRIMOŽIČ 763-11-31 kzptuj.leskovec@siol.net
Majšperk Nadja TOMINC 794-40-30 kzptuj.majsperk@siol.net
Markovci Franci GOJKOŠEK 766-02-82 kzptuj.markovci@siol.net
Pesnica Irena KOCIJAN 654-42-79 kzptuj.pesnica@siol.net
Podlehnik Dragica GAŠPERŠIČ 768-11-01 kzptuj.podlehnik@siol.net
Polenšak Ivan KOVAČEC 761-02-62 kzptuj.polensak@siol.net
Trnovska vas Ivan GOJKOŠEK 757-00-51 kzptuj.trnovskavas@siol.net
Videm Irena SVENŠEK 764-11-91 kzptuj.videm@siol.net
Vitomarci Robi ROŠKAR 757-52-41 kzptuj.vitomarci@siol.net
Zadružnik Majda Babič HORVAT 749-03-80 kzptuj.zadruznik@siol.net
Zavrč Danica FINŽGAR 761-07-21 kzptuj.zavrc@siol.net
Žetale Irena FUREK 769-10-71 kzptuj.zetale@siol.net
Kosec Viktor BORKO 741-58-26 kzo.kosec@kz-ormoz.si
Marof Viktor BORKO 741-58-18 kzo.marof@kz-ormoz.si
Miklavž Marjanca JANEŽIČ 741-58-40 kzo.miklavz@kz-ormoz.si
Podgorci Stanko BAC 741-58-50 kzo.podgorci@kz-ormoz.si
Središče Marija BABIČ BAUM 741-58-55 kzo.sredisce@kz-ormoz.si
Vitan Marija ŠKRINJAR 741-58-35 kzo.vitan@kz-ormoz.si

CENTRALNO SKLADIŠČE:

Franjo BRATUŠEK 749-03-73 (031) 578-597
Marjan MUNDA 749-03-74 (031) 680-692
Marta CIGLAR 749-03-76 (031) 680-694