Kontaktne informacije – poslovalnice

Kontaktne informacije – poslovalnice


Apače

Živila

APAČE 87A, 2324 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU

Telefon: 796-11-21

Telefax: 796-11-22

E-mail: kzptuj.apace.zivila@siol.net


Bakovci

Živila

Partizanska cesta 36, 9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 535 27 00

E-mail: kzp.bakovci@gmail.com


Cirkulane

Kmetijska trgovina

Cirkulane 43, 2282 CIRKULANE

Telefon: (02) 761 00 51

Telefax: (02) 761 10 94

E-mail: kzptuj.cirkulane@siol.net


Dornava

Kmetijska trgovina

Dornava 136, 2252 DORNAVA

Telefon: (02) 755 07 11

Telefax: (02) 755 07 10


Gorišnica

Kmetijska trgovina

Placerovci 27, PLACEROVCI, 2272 GORIŠNICA

Telefon:(02) 740 82 07

Telefax:(02) 740 83 52


Grajena

Kmetijska trgovina

Grajena 4, 2250 PTUJ

Telefon: (02) 751 21 61

Telefax: (02) 751 21 60


Jakobski dol

Kmetijska trgovina

Zgornji Jakobski Dol 1B, 2222 JAKOBSKI DOL

Telefon:(02) 644 99 00

Telefax: (02) 644 99 00


Juršinci

Kmetijska trgovina

Juršinci 9a, 2256 JURŠINCI

Telefon: (02) 758 19 41

Telefax: 758 19 40


Majšperk

Živila

Majšperk 30a, 2322 MAJŠPERK

Telefon:(02) 794 40 34

Telefax: 794 40 31

E-mail: kzptuj.majsperk.zivila@siol.net

Kmetijska trgovina

Majšperk 30a, 2322 MAJŠPERK

Telefon: (02)794-40-30

Telefax: (02) 794 40 31


Markovci

Živila

Markovci 33, 2281 MARKOVCI

Telefon: (02) 766 00 27

Telefax: (02) 766 00 28

E-mail: kzptuj.markovci.zivila@siol.net

Kmetijska trgovina

Markovci 37 d, 2281 MARKOVCI

Telefon: (02)766 02 82

Telefax: (02) 766 02 81


Bukovci živila

                   Bukovci Živila

BUKOVCI 38, 2281 MARKOVCI

Telefon: (02) 766 08 74

Telefax: (02) 766 08 75

E-mail: kzptuj.bukovci.zivila@siol.net


Miklavž

Živila

Miklavž 27, 2275 MIKLAVŽ

Telefon: (02) 741 58 43

E-mail: kzp.miklavz@gmail.com

Kmetijska trgovina

Miklavž 27, 2275 MIKLAVŽ

Telefon: (02) 741 58 40

E-mail: kzo.miklavz@kz-ormoz.si


Ormož

Živila – Hrana

Ptujska cesta 25, 2270 Ormož

Telefon: (02) 741 58 27

E-mail: kzp.hrana@gmail.com


Marof

Kmetijska trgovina

Hardek 34, 2270 ORMOŽ

Telefon: (02)841 58 18

E-mail: kzo.marof@kz-ormoz.si


Kosec

Kmetijska trgovina

Hardek 34, 2270 ORMOŽ

Telefon: (02) 741 58 26

E-mail: kzo.kosec@kz-ormoz.si


Pesnica pri Mariboru

Kmetijska trgovina

Pesnica pri Mariboru 43B, 2211 PESNICA PRI MARIBORU

Telefon: (02) 654 42 79

Telefax: (02) 654 42 79


Podgorci

Kmetijska trgovina

Podgorci 27, 2273 Podgorci

Telefon: (02) 741 58 50

E-mail: kzo.podgorci@kz-ormoz.si


Podlehnik

Kmetijska trgovina

Podlehnik 9, 2286 PODLEHNIK

Telefon: (02) 768 11 01

Telefax: (02) 768 11 00


Polenšak

Kmetijska trgovina

Polenšak 16a, 2257 POLENŠAK

Telefon: (02) 761 02 62

Telefax: (02) 761 10 48


Središče ob Dravi

Kmetijska trgovina

Slovenska cesta 34, 2277 SREDIŠČE

Telefon: (02) 741 58 55

E-mail: kzo.sredisce@kz-ormoz.si


Sv. Tomaž

Živila

Sv. Tomaž 35a, 2258 SV. TOMAŽ

Telefon: (02) 741 58 58

E-mail: kzp.tomaz@gmail.com


Zadružnik

Kmetijska trgovina

Rogozniška cesta 27, 2250 PTUJ

Telefon: (02) 749 03 80

Telefax: (02) 749 03 82


Zgornji Duplek

Kmetijska trgovina

Zgornji Duplek 5, 2241 SPODNJI DUPLEK

Telefon: (02) 681 53 51

Telefax: (02) 681 53 50


Trnovska vas

Kmetijska trgovina

Trnovska vas 39a, 2254 TRNOVSKA VAS

Telefon: (02) 757 00 51

Telefax: (02) 757 00 50


Videm pri Ptuju

Kmetijska trgovina

Videm pri Ptuju 42, 2284 VIDEM PRI PTUJU

Telefon: (02) 764 11 91

Telefax: (02) 764 11 90


Vitan

Živila

Vitan 3, 2276 Kog

Telefon: (02) 741 58 35

E-mail: kzp.vitan@gmail.com

Kmetijska trgovina

Vitan 3, 8876 KOG

Telefon: (02) 741 58 35

E-mail: kzo.vitan@kz-ormoz.si


Vitomarci

Kmetijska trgovina

Vitomarci 4a, 2255 VITOMARCI

Telefon: (02) 757 52 41

Telefax: (02) 757 52 40


Zavrč

Kmetijska trgovina

Goričak 3, GORIČAK, 2283 ZAVRČ

Telefon:(02) 761 07 21

Telefax:(02) 761 10 96


Zgornja Korena

Živila

Zgornja Korena 25C, 2242 ZGORNJA KORENA

Telefon:(02) 684 04 06

Telefax; (02) 682 62 91

E-mail: kzptuj.korena.zivila@siol.net

Kmetijska trgovina

Zgornja Korena 25C, 2242 ZGORNJA KORENA

Telefon: (02) 682 62 90

Telefax: (02) 682 62 91


Zgornja Kungota

Kmetijska trgovina

Kozjak nad Pesnico 62E, 2201 ZGORNJA KUNGOTA

Telefon: (02) 656 37 91

Telefax: (02) 656 37 90


Zgornji Leskovec

Kmetijska trgovina

Zgornji Leskovec 4, 2285 ZGORNJI LESKOVEC

Telefon: (02) 763 11 31

Telefax: (02) 763 11 30


Žetale

Živila

Žetale 6, 2287 ŽETALE

Telefon: (02) 769 10 72

Telefax: (02) 769 10 70

E-mail: kzptuj.zetale.zivila@siol.net

Kmetijska trgovina

Žetale 6, 2287 Žetale

Telefon: (02) 769 10 71

Telefax: (02) 769 10 70