Objavljeno dne

Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije


Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije

11. januar 2024

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije “JR SE OVE 2021”

Podjetje KZ PTUJ z.o.o. je bilo uspešno pri prijavi projekta “sofinanciranje operacije nakup in postavitev male sončne elektrarne KZ-PTUJ – 243,52 kW”.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije  z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, za cilj  “naložbe za rast in delovna mesta”.

Opis operacije

V našem primeru gre za postavitev sončne elektrarne z nazivom KZ-PTUJ moči 243,52 kW. Gre za proizvodnjo lastne (“zelene”) električne energije.

Prijavitelj:KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o., Vrednost sofinanciranja: 20 % upravičenih stroškov operacije

Trajanje izvedbenega procesa:april 2023 – december 2023

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo: https://www.eu-skladi.si


Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije (PDF)

 


 
 

Objavljeno dne

KO ZADIŠIJO ZELI


  Ko zadišijo zeli  (PDF) 4  strani


Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo.

Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije.

Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč.

Zaradi spremembe tehnologije pridobivanja učinkovin in globalizacije trgovine, sta organiziran odkup in pridelava usahnila.

Vendar pa se v zadnjem desetletju pridelovanje zelišč ponovno povečuje. Nadaljuj branje KO ZADIŠIJO ZELI

Objavljeno dne

Likovni natečaj RADI IMAMO LOKALNO

Likovni natečaj »RADI IMAMO LOKALNO«

V Kmetijski zadrugi Ptuj razpisujemo likovni natečaj za risbe z motivi na temo samooskrbe z lokalnimi proizvodi. Natečaj je namenjen otrokom do dopolnjenega 15. leta starosti.

Otroke naj pri ustvarjanju risb vodi razmislek o pomenu in prednostih (u)porabe lokalnih pridelkov in izdelkov, kje v lokalnem okolju jih lahko kupijo, karete lokalne proizvode imajo radi, katere lokalne proizvajalce poznajo. Tehnika in format risb nista določena. Risbe naj bodo na hrbtni strani opremljene z imenom in priimkom avtorja, njegovo starostjo in s kontaktnim elektronskim naslovom (lahko naslov staršev/skrbnikov). Obvezujemo se, da bomo osebne podatke, pridobljene na ta način, uporabili le za potrebe tega natečaja in promocije projekta Lokalno v lokalnem. Natečaj traja od 2.11.2021 do 15.11.2021, ko je tudi zadnji rok za oddajo risb.

Svoje risbe lahko:
– prinesete (lahko v spremstvu staršev/skrbnikov) na eno od lokacij prodajnih kotičkov v naših
prodajalnah Markovci, Dornava in Trnovska vas ali
– pošljete na naslov: Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva ulica 12, 2250 Ptuj, s
pripisom: »Za likovni natečaj«.

Vse prispele risbe bo pregledala komisija in izbrala 5 tistih, ki po njenem mnenju najbolje izražajo tematiko natečaja. Avtorji izbranih risb bodo nagrajeni. Nagrada je:

KUPON ZA 10% POPUST ob enkratnem nakupu lokalnih izdelkov*, PROMOCIJSKA  KAPA, PISALNI BLOK IN PISALO.

*popust velja izključno za lokalne izdelke, vključene v projekt »Lokalno v lokalnem« in se lahko uveljavlja samo v naših  prodajalnah Markovci, Dornava ali Trnovska vas.

Imena nagrajencev bomo razglasili 19.11.2021 na promocijskem dogodku ob zaključku projekta  Lokalno v lokalnem ter jih objavili na naši FB strani, obvestilo o prejeti nagradi pa bomo  nagrajencem v roku 5 dni od razglasitve poslali tudi na kontaktni elektronski naslov, preko katerega  se bomo dogovorili o prevzemu nagrade.

Nagrajene risbe bomo objavili na naši FB strani ter jih  razstavili na promocijskem dogodku ob zaključku projekta Lokalno v lokalnem. Ob risbah bodo  navedeni naslednji osebni podatki: ime in priimek avtorja ter njegova starost. Risb ne vračamo. Z udeležbo na natečaju avtorji oz. njihovi starši/skrbniki potrjujejo, da se strinjajo z opisanimi pogoji  za sodelovanje na likovnem natečaju »Radi imamo lokalno«. Pogoji natečaja so objavljeni na spletni  strani www.kz-ptuj.si ter na FB strani KZ Ptuj.

Želimo vam veliko ustvarjalnega uspeha!

Organizator likovnega natečaja: Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva ulica 12, 2250 Ptuj, tel.št. (02) 749-03-00

Projekt »Lokalno v lokalnem« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD


>> Likovni natečaj »RADI IMAMO LOKALNO« PDF

>> Plakat »RADI IMAMO LOKALNO« PDF


Objavljeno dne

Povabilo k sodelovanju – PRODAJNI KOTIČKI

 

 

PRODAJNI KOTIČKI SO ŽE POLNI LOKALNIH DOBROT

 

V KZ Ptuj smo veseli in ponosni, da smo našli dodatno pot k bogatitvi ponudbe  izdelkov iz lokalnega okolja. Pripravili smo projekt prodajnih kotičkov, z izvedbo katerega želimo, skupaj s projektnima partnerjema KGZS-Ptuj in ZUDV dr. Marijana Borštnarja Dornava, prispevati k povečanju lokalne samooskrbe ter osveščanja lokalnega okolja o vsestranskem pomenu nakupa in uporabe lokalnih izdelkov. Osnovni namen projekta, ki smo ga poimenovali »Lokalno v lokalnem«, je bogatitev ponudbe lokalnih izdelkov v lokalnem okolju, spodbujanje povezovanja proizvajalcev teh izdelkov ter promocija lokalne ponudbe.

 

V naših prodajalnah Markovci, Dornava in Trnovska vas smo uredili prodajne kotičke v videzu lesenega kozolca, kamor smo umestili pester asortima lokalnih izdelkov. Tako so kupcem na voljo domači sokovi, kisi, olja, med, marmelade, džemi, posušena in mleta zelenjava, vložena zelenjava, kompoti, zelenjavni čips, piškoti, testenine, jabolčni krhlji in še kaj se najde. Ponudba prehranskih artiklov je dopolnjena z lično izdelanimi in uporabnimi izdelki varovancev ZUDV Dornava.

 

Vabimo vas, da pridete in se prepričate o pestri ponudbi lokalnih izdelkov v naših prodajnih kotičkih ter se obdarite s katero od domačih dobrot.

 

 

 

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada  za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD.

 

 

 

 

 

Povabilo k sodelovanju – PRODAJNI KOTIČKI

Spoštovani!

V KZ Ptuj smo se odločili za velik izziv – prispevati k povečanju samooskrbe z lokalnimi proizvodi. V naših izbranih prodajalnah bomo vzpostavili prodajne kotičke, v katerih bodo kupcem na voljo proizvodi iz lokalnega okolja.

V kolikor se kot proizvajalec lokalnih izdelkov vidite tudi kot naš dobavitelj teh izdelkov, vas vabimo, da nas čim prej kontaktirate. Z veseljem vam bomo naš projekt bolj podrobno predstavili.

Ponujamo vam dolgoročni odkup vaših proizvodov ter možnost promocijske predstavitve.

Ponudniki lokalnih proizvodov, s katerimi se bomo dogovorili za poslovno sodelovanje, boste že v oktobru 2020 lahko svoje izdelke postavili na police prodajnih kotičkov.

Za več informacij smo dosegljivi na tel. št. (041) 385-144 (Valerija) ali (041) 912-601 (Anja) ali na e-naslov valerija.majcen@kz-ptuj.si, kamor nam lahko do 9.10.2020 pošljete tudi svoje ponudbe.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Objavljeno dne

Lokalno v lokalnem

Lokalno v lokalnem

V okviru 3. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas se izvaja operacija

»PRODAJNI KOTIČKI S PONUDBO LOKALNIH PROIZVODOV«

Skrajšani naziv operacije: »LOKALNO V LOKALNEM«

Nizka stopnja prehranske in splošne samooskrbe je danes v našem lokalnem okolju še vedno velik izziv. Ravno tako je izziv povečati zavedanje o pomenu nakupa in (u)porabe lokalnih pridelkov/izdelkov (v nadaljevanju proizvodov) ter približati ponudbo posebej ranljivim ciljnim skupinam (otroci, mladina, starejši prebivalci).

OPIS operacije:

Z izvedbo operacije želimo prispevati k povečanju lokalne samooskrbe z lokalnimi proizvodi preko vzpostavitve prodajnih kotičkov z lokalno ponudbo v naših izbranih prodajalnah, informiranja in osveščanja lokalnega okolja o pomenu nakupa domače hrane za zdravje ljudi in finančno stabilnost lokalnih proizvajalcev, ohranjanju delovnih mest na podeželju ter skrbi za ohranjanje čistega okolja.

Ponudba proizvodov v kotičkih bo namenjena vsem lokalnim prebivalcem, ki skrbijo za zdrav način življenja z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo, posebej pa ciljnim skupinam starejših prebivalcev, otrokom in mladini.

Operacijo smo zasnovali in pripravili v Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. skupaj s projektnima partnerjema Kmetijsko gozdarskim zavodom Slovenije – Zavodom Ptuj in Zavodom za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.

Nadaljuj branje Lokalno v lokalnem