Objavljeno dne

Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije


Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije

11. januar 2024

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije “JR SE OVE 2021”

Podjetje KZ PTUJ z.o.o. je bilo uspešno pri prijavi projekta “sofinanciranje operacije nakup in postavitev male sončne elektrarne KZ-PTUJ – 243,52 kW”.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije  z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, za cilj  “naložbe za rast in delovna mesta”.

Opis operacije

V našem primeru gre za postavitev sončne elektrarne z nazivom KZ-PTUJ moči 243,52 kW. Gre za proizvodnjo lastne (“zelene”) električne energije.

Prijavitelj:KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o., Vrednost sofinanciranja: 20 % upravičenih stroškov operacije

Trajanje izvedbenega procesa:april 2023 – december 2023

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo: https://www.eu-skladi.si


Sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije (PDF)

 


 
 

0 0 glasov
Article Rating
Naročite se
Obvestiti o
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Prikaži vse komentarje