Objavljeno dne

Izzivi za prihodnost

Ob začetku novega leta radi vsaj za hip pogledamo nazaj, na prehojeno pot od januarja do decembra in se spomnimo, kaj smo v tem času dobrega, predvsem pa koristnega postorili. Usmerimo pogled tudi naprej, v novo leto. Opravljeno delo nam je vsekakor lahko v zadovoljstvo, a novi izzivi so motivacija in usmeritev za prihodnost – biti še boljši. Tudi v Kmetijski zadrugi Ptuj se trudimo v smislu, da izpolnjujemo svoje poslanstvo, pomagamo uresničevati vaša prizadevanja pri ohranjanju, širitvi ali povečevanju vaših kmetijskih gospodarstev in domov.

Lansko leto nam je namenilo precej sonca in tudi padavin. Vendar razporeditev danega ni bila vedno sorazmerna s potrebami naših zemljišč. Dolga, zasnežena zima, zamaknjena v pomlad, nam je sicer zagotovila precej spomladanske vlage v zemlji. Kljub vsemu pa je v času zorenja pšenice in ječmena ter tudi že v obdobju nalivanja zrn primanjkovalo vlage v tleh. Posledično  je  bil pridelek žit precej nizek. Se je pa v minulem letu dobro godilo koruzi.

Poletje je ponujalo pogoste padavine s primernimi sončnimi obdobji. Pridelki so bili količinsko in kvalitetno zelo dobri. K še boljšemu rezultatu so pripomogle dobre odkupne cene za koruzo. Naši novi odkupni mesti za žita v Trnovski vasi in v Gorišnici sta se izkazali za zelo modro in pametno investicijo. V Trnovski vasi smo odkupili preko 1.500 ton sveže koruze, v Gorišnici dobrih 3.000 ton.  Velike količine koruze smo prodali tudi na tuje trge.

Čeprav smo spomladi stokali, kdaj se bo končala zima in kdaj se bo začela prodajna sezona v trgovinah, smo z doseženimi rezultati zadovoljni. Kljub temu, da je bila prodajna sezona  krajša kot ponavadi, smo se zelo dobro oskrbeli z zalogami vsega potrebnega repromateriala in vas vse oskrbeli z vsem potrebnim, želenim programom.

Po opravljeni veliki investiciji odkupno prodajnega centra v Gorišnici smo se odločili, da z večjimi vlaganji malo počakamo in zmanjšujemo kreditne obveznosti. Le tako bomo nabrali »moči« za nove, večje investicije, ki jih že planiramo. Vseeno pa zvajamo  potrebna sprotna vzdrževalna dela po posameznih lokacijah. V lanskem letu so se zaključila še dela na odkupnih centrih v Trnovski vasi (streha) in v Gorišnici.  V Centralnem skladišču na Rogozniški cesti v Ptuju smo obnovili skladišče za fitofarmacevtska sredstva.

V KZ Ptuj se  letos izteka mandat direktorja. V pripravi je razpis za novega in želimo si, da bo tudi novoizvoljeni direktor dobro vodil  zadrugo in delal v dobro vseh kmetov, kupcev in tudi  zaposlenih.

Pred nami je nova sezona, novo obdobje. Verjetno eno zahtevnejših doslej. Obdobje v katerem  se bo potrebno povezati, sodelovati in drug drugemu po najboljših močeh pomagati.

Želim si, da bi s skupnimi močmi  tudi v bodoče dosegali vedno boljše rezultate.

Predsednik KZ Ptuj,
Marjan KRAMBERGER