Objavljeno dne

Biotehniška šola Ptuj – Izobraževanje za strateško pomembne poklice

Na ptujski Biotehniški šoli izobražujemo mlade in odrasle na štirih strokovnih področjih srednješolskega izobraževanja: kmetijstvo, hortikultura, okoljevarstvo in gastronomija.  V okviru Šolskega centra Ptuj  deluje tudi Višja strokovna šola, ki poleg ostalih višješolskih programov izvaja tudi program Upravljanje podeželja in krajine, v katerem študenti pridobijo naziv inženir kmetijstva (VI. stopnja izobrazbe).

Vsa ta poklicna področja so zelo pomembna za širšo družbo, saj so tesno povezana s podeželskim prostorom, ki v Sloveniji velja za urejeno in vzorno obdelano. Slovensko podeželje je bilo vedno tesno  povezano s kmetijstvom in pridelavo hrane. Na slovenskih kmetijah pridelana hrana je vse pogosteje prepoznana kot hrana višje kakovosti.

Kmetijstvo pa ni le pridelava varne in kakovostne hrane, ampak tudi sooblikovanje življenjskega prostora za vse prebivalce.

Mladi, ki se odločajo za poklice v kmetijstvu, praviloma ostajajo v lokalnem okolju in nadaljujejo tradicijo kmetovanja na družinskih kmetijah.

Na šoli se trudimo mlade opremiti z vsemi potrebnimi znanji, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica. S tem namenom se poleg  pouka v učilnicah naši dijaki in študenti usposabljajo tudi na šolskem posestvu na Turnišču in na Grajenščaku. Na teh dveh lokacijah poteka predvsem pouk kmetijskih in hortikulturnih vsebin.

Dijaki iz kmetijskih programov opravljajo praktični pouk  na poljedelskih površinah, v vinogradu, sadovnjaku in v hlevu. Pri pouku predelave grozdja  se dijaki učijo tudi kletarjenja, prav tako pa pridelano sadje v največji meri  predelamo v sokove, kis in krhlje.

Del učnega načrta predstavlja poznavanje kmetijske mehanizacije;  v času šolanja dijaki brezplačno  opravijo tudi izpit za traktor.

Na poti uveljavljanja znanja se povezujemo s kmetijskimi in drugimi strokovnimi ustanovami v regiji. Del praktičnega usposabljanja v kmetijskih programih tako dijaki in študenti opravljajo v zadrugah, v kmetijskih trgovinah, na KGZ Ptuj  in  na nekaterih večjih specializiranih kmetijah.

Od letošnjega leta dijaki opravljajo tudi  specialne vsebine iz perutninarstva v podjetju Perutnina Ptuj.  Na farmi Trnovec, kjer poteka vzreja matične jate, dijaki v manjših skupinah pod mentorstvom strokovnih delavcev sodelujejo pri preselitvah in vakcinaciji perutnine. Poleg praktičnih znanj in spretnosti dijaki tako spoznajo dinamiko realnega delovnega procesa, socializacijo v delovnem okolju in skupno odgovornost za kakovost opravljenega dela.

Najpogumnejši dijaki se odločijo tudi za opravljanje prakse v tujini. V zadnjih letih so tako naši dijaki preko programa Erasmus+ opravljali prakso na Portugalskem, v Avstriji, Franciji in Nemčiji.

Na Turnišču je del pridelovalnih površin namenjen  dejavnostim v hortikulturi. Na teh površinah pridelujemo predvsem zelenjavo in zelišča, na njih pa so zasnovane tudi tipske parkovne ureditve. Bodoči strokovnjaki s področja hortikulture se v   steklenjaku in plastenjaku učijo vzgajati sadike okrasnih rastlin, zelišč in zelenjave.

Pridelovalne površine na prostem so namenjene pridelavi vrtnin. Na njih vse leto pridelujemo sezonsko zelenjavo, ki jo prodajamo v Šolski štacuni, deloma pa jo uporabimo v šolski kuhinji na Grajenščaku. Nekaj zelenjave tudi posušimo.

Cvetličarska delavnica je prostor, kjer naši bodoči cvetličarji izdelujejo cvetlične šopke, aranžmaje, nasadke in aranžirajo darila. Je prostor, kjer dijaki ustvarjajo svoje lastne cvetlične kreacije in iščejo lastne stile oblikovanja s cvetjem. Postajajo umetniki oblikovanja s cvetjem. Vse pridobljeno znanje uporabijo, ko gredo na praktično izobraževanje v cvetličarne in vrtnarije. Najboljši in najpogumnejši se udeležijo številnih tekmovanj mladih cvetličarjev ter vrtnarjev v Sloveniji in tujini ter posežejo tudi po najvišjih mestih.

Poklic okoljevarstvenega tehnika je namenjen mladim, ki jih zanima ohranjanje in varovanje življenjskega okolja. Okoljevarstvene teme postajajo v sodobnem času ena najbolj aktualnih in strateških tematik človeštva.

Na šoli se trudimo investirati v kvalitetno znanje bodočih okoljevarstvenih tehnikov. Dijaki opravljajo vaje s področja ekoloških meritev in analiz v laboratoriju. Pogosto jih vodimo tudi na zanimive strokovne oglede in ekskurzije, na katerih spoznavajo okoljevarstvene tehnologije, s pomočjo katerih zmanjšujemo negativne vplive človekovega delovanja na okolje.

V programu gastronomske in hotelske storitve se dijaki na širšem ptujskem območju uveljavljajo z aktivnim pojavljanjem na različnih prireditvah in dogodkih, kjer  že zelo suvereno pripravijo jedi in jih  postrežejo gostom. Ob praznovanju 65-letnice šole so se  tako odlično predstavili s pestrim izborom jedi. Velika večina vse hrane, ki jo dijaki pripravijo in postrežejo na prireditvah, je pridelana lokalno in je zelo sveža, saj izvira iz neposredne  pridelave na šolskem posestvu; dijak istega dne zjutraj poberejo iz  šolskega vrta, iz rastlinjaka, z njiv in iz sadovnjaka, jo nato pripravijo v šolski kuhinji ter postrežejo gostom.

Dijaki pridobijo pri strokovnih modulih mnogo teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga z mladostno energijo in voljo do dela dokažejo tudi s sodelovanjem na različnih tekmovanjih. Na področju podjetništva so tako dosegli 1. mesto na izboru najpodjetniška ideja, ki ga organizira Manager klub Ptuj. Na državnem tekmovanju POPRI so se uvrstili med 10 polfinalistov in dobili bronasto priznanje. Prav tako dokažejo svoje znanje pri poklicni maturi in zaključnem izpitu. V zadnjih petih letih smo imeli 8 zlatih maturantov, od tega sta dva dijaka dosegla vse možne točke.

Dijaki aktivno sodelujejo pri prodaji naših izdelkov v Šolski štacuni, ki je odprta v ponedeljek, sredo in petek od 10. do 16. ure. Tako se učijo svoje izdelke tudi prodati, pri tem pa razvijajo medsebojno komunikacijo, strokovno odgovornost in natančnost ter razvijejo boljšo samopodobo.

Dragi  devetošolci ali srednješolci v zaključnih letnikih, če želite delo na Biotehniški šoli in Višji strokovni šoli Šolskega centra Ptuj bolje spoznati, vas vabimo na informativna dneva, ki bosta na šoli potekala 15. in 16. februarja 2019.

Informacije: Šolski center Ptuj, Biotehniška šola, Volkmerjeva cesta 19, Ptuj,     tel.: 02 787 17 30, www.kmetijska.scptuj

https://www.facebook.com/biotehniska.sola.ptuj

Spremljajte nas tudi na:
Delite z ostalimi