Objavljeno dne

Spoštovane članice, spoštovani člani KZ Ptuj

Spoštovane članice, spoštovani člani Kmetijske Zadruge Ptuj

Leto 2017, katero se izteka, je eno tistih, ki si ga bomo zapomnili kot težko, a tudi uspešno. Spopadamo se z dolgoročno začrtanimi izzivi, ki zahtevajo sprotno ukrepanje in obvladovanje pritiskov. Prizadevali smo si, da smo zastavljeni plan za letošnje leto, tudi realizirali.

Naša kmetijska proizvodnja je tovarna pod milim nebom. In letos nas je nebo spet preizkušalo. Spomladanski meseci niso prizanesli sadjarjem, tudi vinogradniki so delno občutili pozebo. Sušna pomlad se je nadaljevala v še bolj suho poletje. Pridelki travinja, žit so bili precej zmanjšani. Živinorejske kmetije se marsikje srečujejo z pomanjkanjem travne silaže. Delno so primanjkljaj travinja nadomestili z dokupom koruzne silaže. Posledično zaradi pozebe, so sadjarji porabili manj zaščite v njihovih nasadih, v skladiščih so zaradi neugodnih vremenskih razmer, ostala tudi dušična gnojila. To pomeni manjšo pridelavo in zmanjšanje prodaje repromateriala v prodajalnah. Če dam vse na skupni imenovalec, ugotovim zmanjšanje dohodka na naših posestvih, kakor tudi v zadrugi.

Se je pa letos zgodil preobrat pri odkupnih cenah mleka. Iz samega dna so se odkupne cene povzpele na srednji evropski nivo. Cene mesa ne nihajo tako močno, so pa na meji pokrivanja stroškov prireje.

V zadrugi si prizadevamo, da z razpoložljivimi sredstvi dosegamo še več. Ni dovolj, da najdemo sredstva za obvladovanje izzivov, ampak moramo zagotoviti, da so ta sredstva dobro vložena. Letos smo se odločili izpeljati pomembno, že več let načrtovano investicijo v velik odkupno prodajni center v Gorišnici. In smo jo tudi uspešno realizirali. Poleg te izjemne investicije smo izvedli še različna vlaganja na celotnem območju zadruge Ptuj.

Med drugim smo v Trnovski vasi uredili prevzemno mesto za odkup žit. Odkupljene količine koruze v jeseni so pokazale, da je bila odločitev pravilna.

V letošnjem letu so bile izvedene volitve v organe zadruge. Še enkrat se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje. Zaupanje, ki ste mi ga izkazali, je veliko priznanje zame, hkrati pa zelo velika odgovornost. Moram priznati, da šele zdaj spoznavam kako širok, obsežen in zahteven krog poslovanja opravlja naša zadruga.

Ne glede na vsakodnevno delo in obveznosti, pa si ne smemo odvzeti časa in čara prazničnega decembra. Ta mesec je vedno bil in bo mesec za družabnost. Gre za čas, ko smo ljudje v različnih oblikah druženja prijaznejši, bolj sproščeni. Delamo zaključke opravljenih del in si postavljamo nove plane za prihodnost. Zato ne zamudimo raznih predavanj, srečanj, zaključkov…

Pred nami so božično – novoletni prazniki. Želim vam, da praznične dni, ki se bližajo, preživite kar se da prijetno in da optimistično odprete vrata letu 2018, ki naj bo za vse zdravo, srečno in uspešno.

Marjan KRAMBERGER, predsednik KZ Ptuj