Objavljeno dne

Varna zima

Trend odkupnih cen mleka se je z letošnjim poletjem spet obrnil navzgor in s tem položaj rejcev krav nekoliko izboljšal. Cene svežega kravjega mleka se še naprej vztrajno dvigujejo. Kako dolgo se bodo cene še dvigovale, je težko napovedati.

Lahko pa rečemo, da nas čaka varna zima. Hektarski pridelki travinja, pridelki poljščin (razen žit), kakor tudi grozdja in sadja, so v letošnjem letu bili nadpovprečni, sploh če letošnjo pridelavo primerjamo z večletnim obdobjem. Tudi kvaliteta osnovne, doma pridelane krme, je zelo dobra.

V Sloveniji je bilo v prvih devetih mesecih letošnjega leta odkupljenih za 0,6 % manj litrov mleka kot v istem obdobju lanskega leta. Razlogi za nekoliko manjšo prirejo mleka so neugodne vremenske razmere preteklega leta, ki so zagotovile količinsko in  kvalitetno slabšo krmo   pa tudi visoke cene surovin, ki se uporabljajo za prehrano govedi.

So pa mlekarne v EU v prvem devetmesečju 2018 odkupile skupaj za 1,5 %  več kravjega mleka kot leto poprej.  Prirejo mleka so zelo povečale Italija, Nemčija in Španija.

Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v mleku pa je v letošnjih prvih devetih mesecih  za dobra 2 % višja od lanskega enakega obdobja.

V naši kmetijski zadrugi v letošnjem letu kljub navedenemu slovenskemu povprečju beležimo večji odkup mleka. Izplačane cene mleka proizvajalcem so v samem vrhu odkupnih cen v slovenskem prostoru. Za mesec september je bila povprečna izplačana cena mleka 0,3347  € + DDV.

Dela na kmetijskih površinah so v letošnji sezoni zaključena. Leto se počasi izteka in pred vami je čas, da opravite analize za  minule mesece ter postavite plane in cilje za naprej. Želimo si, da ste z letošnjim letom zadovoljni, prav tako pa upamo, da smo tudi v Zadrugi Ptuj pripomogli k vašim dobrim rezultatom.  V naslednjem letu verjamemo, da bomo skupaj dosegli še več.


Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija


Alenka Šantl