Objavljeno dne

Trgatev 2018

V začetku oktobra smo v  KZ Ptuj končali  s trgatvijo  grozdja letnika 2018.

Leto 2018 se je za vinogradnike začelo dokaj obetavno, saj je trta lepo odcvetela in nastavek grozdja je bil zelo velik. Pozneje se je izkazalo, da je bilo leto 2018 precej zahtevno glede zaščite proti boleznim, predvsem peronospore. Doživeli smo tudi precejšnje neurje s točo, ki je prizadelo tudi del naših vinogradnikov.

Kljub temu smo s količino in kvaliteto pridelanega grozdja lahko zadovoljni, prav tako s sladkornimi stopnjami  in z zdravstvenim stanjem grozdja.

V letošnjem letu smo s trgatvijo ranih sort pričeli že 20. avgusta, končali pa smo 04. oktobra s trgatvijo laškega rizlinga.

V KZ Ptuj smo letos odkupili 1.587 ton grozdja za klet P&F Ormož. Zastopanost sort je sledeča:

–          laški rizling 456 t
–          šipon 290 t
–          sauvignon 214 t
–          chardonnay 209 t
–          renski rizling 73 t
–          muškat otonel 85 t
–          beli pinot 81 t
–          sivi pinot 54 t
–          rumeni muškat 75 t
–          traminec 31 t
–          mešano 7 t
–          modra frankinja 5 t
–          rizvanec 4 t
–          modri pinot 3 t

Odkupili smo tudi 60 ton grozdja za klet Ptuj.

Ker pa je večina naših vinogradnikov napolnila tudi lastne kleti, smo  v Kmetijski zadrugi Ptuj pripravili široko paleto enoloških sredstev, ki bodo v pomoč pri pridelavi vina (kvasovke, hrano za kvasovke, razna bistrila, čistila, bentonite, tekoče žveplo, žveplo v trakovih…). Seveda je potrebno ta sredstva pravilno uporabiti, zato se držite navodil, ki so odtisnjena na embalaži. V naših trgovinah so prav tako na voljo tudi merilne naprave in reagente za merjenje sladkorjev, alkohola, kislin ter vsebnosti žvepla, ki so nujni za spremljanje razvoja in kontrolo vina.

Ivo Orešnik