Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA KRMNE PŠENICE PERUTNINA PTUJ 2018

Odkupno mesto:             

  • PP PC Krmila DE Draženci –        VSAK DAN
  • PP PC Krmila DE ZagrebškaDELOVNIK – IZKLJUČNO SUHA
  • PP Agro Maribor                            –DELOVNIK

 

         Sušenje:                           Po ceniku PP d.d.

        Odkupna cena: 140 eur/tono

        Rok plačila:                          20 dni od obračuna

       Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 68 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2 %

 

Čas prevzema:

                                                        6 00 do 20 00 vsak delovnik

                                                        10 00 do 20 00 ob vikendih

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                 Direktor:
Branko VALENKO univ. dipl. ing. agr.                                                                 Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.

 

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA PŠENICE KZ PTUJ 2018-MLIN KOROŠEC

Odkupno mesto:                             MLIN KOROŠEC ZABOVCI

Strošek KZ Ptuj:                                  0,00 eur/kg

Prevzemni kalo:                                             0,5 %

Sušenje:                                                             z vlago od  14,1% – 15,0 %   –  0,014 eur/kg

od  15,1% – 16,0 %   –  0,018 eur/kg

od  16,1% – 17,0 %   –  0,0214 eur/kg

od  17,1% – 18,0 %   –  0,0248 eur/kg

od  18,1% – 19,0 %   –  0,0283 eur/kg

od  19,1% – 20,0 %   –  0,0317 eur/kg

                                                                            (cene so brez DDV)

CENA PŠENICE:

Odkup pšenice kakovostnih razredov:                          PREMIUM, A, B1, B2, C

Cena pšenice:                                               

                                                                       – PREMIUM               175,00 eur/tono

                                                                    –  A    kvaliteta             170,00 eur/tono

                                                                       – B1  kvaliteta             160,00 eur/tono

                                                                       – B2  kvaliteta             145,00 eur/tono         

                                                                       – C  krmna pšenica     135,00 eur/tono         

                                                                        Cene so brez DDV.

Cene so dnevne na dan dobave in se  lahko z novo objavo spremenijo.

UGOTAVLJANJE KVALITETE

Pšenica se uvršča v tri kakovostne razrede in sicer razred PREMIUM, A,B1 in B2 po naslednjih kriterijih: 

PARAMETRI KVALITETE PREMIUM A B1 B2
PROTEINI 15 14 12,5 11,5
SEDIMENTACIJA 50 40 35 30
FN 280 280 250 220
HL 80 78 77 76

 STROŠEK ANALIZE po ceniku Bureau veritas d.o.o.

Do 1.499 kg                                       7,49 eur/vzorec

1.500 kg do 6.300 kg                         5,33 eur/tono

Nad 6.300 kg                                      33,54 eur/vzorec

(cene so brez 22 % DDV)

 

Rok plačila: V 20 dneh po zaključenem obračunu.

 

Krmna pšenica z vlago nad 14 % SE NE PREVZEMA.

Čas odkupa: Odkup od 700-2000 ure, v deževnih dneh oziroma, ko se ne žanje pa po delovnem času mlina oz. po dogovoru.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                                                      Direktor:
Branko VALENKO univ. dip.ing. agr.                                                                                                     Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.
Objavljeno dne

PREVZEM OLJNE OGRŠČICE LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: KZ Ptuj Lokacija GORIŠNICA

Prevzemni kalo: 2,0 %

Sušenje: Prevzema se samo suha

Predvidena cena: 290,00 eur/tono (cena je informativna) dokončna v avgustu

Rok plačila: 15.09.2018

Kvalitetni pogoji za prevzem oljne ogrščice:

– ogrščica mora biti brez znakov kvarjenja, brez okužbe z insekti
vlaga max.:      9 %
– primesi max.:    4 %

Pomebno:  NE PREVZEMA SE OGRŠČICA Z VEČ KOT 4 % PRIMESMI !!!

V kolikor je dozorevanje neenakomerno ali močno zapleveljen posevek, morajo pridelovalci oljne ogrščice, uporabiti desikante (REGLONE 14, BASTA – 15), cca. 5 dni pred predvideno žetvijo. S tem se lahko znatno zniža tudi vsebnost primesi. Pridelovalci oljne ogrščice, ki so vključeni v program integrirane pridelave, si morajo za uporabo zgoraj navedenih sredstev od kontrolne organizacije pridobiti dovoljenje za uporabo le teh.

Čas prevzema:    Samo po dogovoru z Rudolfom MEŠKOM (041 837 609)

Natančnejše informacije dobite pri področnih vodjih.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                               Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: ODKUPNO PRODAJNI CENTER GORIŠNICA

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 63 kg/hl)                                  

                            125 eur/t       (pri hektolitrski masi manjši od 63kg/hl)

Sušenje: VLAGA max. 13 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila: 30 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodljivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 8.00 do 18.00

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                            Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-KOROŠEC

Odkupno mesto: MLIN KOROŠEC ZABOVCI

 

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 65 kg/hl)                                 

                            125 eur/t     (pri hektolitrski masi manjši od 65kg/hl)

Sušenje:      VLAGA max. 14 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila:  20 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodlivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 7.00 do 19.00

 

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                              Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

Odkupni pogoji – pšenice in oljne repice letine 2017

Odkupni pogoji – pšenice in oljne repice letine 2017


-> Pogoji odkupa pšenice Žito Intes Maribor (PDF)

-> Pogoji odkupa pšenice Središče ob Dravi  (PDF)

-> Pogoji odkupa pšenice Mlin Korošec – Zabovci  (PDF)

-> Pogoji odkupa krmne pšenice PP, prevzemno mesto Mlin Korošec Zabovci (PDF)

-> Pogoji odkupa oljne ogrščice Trnovska Vas (PDF)


Objavljeno dne

Obvestilo o odkupu pšenice 2016

Obvestilo o odkupu pšenice 2016

Kmetijska zadruga Ptuj obvešča pridelovalce pšenice, da je začela z odkupom krušne pšenice.

Odkupni mesti sta trenutno:

– Mlin Korošec,  Zabovci
Jeruzalem sat – oljarna in mešalnica Središče

Prevzem je vsak dan od 7,00 – 20,00 ure v Zabovcih in od 7,00 – 19,00 ure v Središču.
Cene pšenice so dnevne, vse dodatne informacije lahko dobite pri vodjih področnih zadrug.
Informacije o pogojih odkupa in odkupnih mestih si lahko ogledate na povezavi: ODKUPI

Ptuj, 7.7.2016

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva 12, 2250 Ptuj