Objavljeno dne

Sofinanciranje aktivnosti KZ Ptuj

Sofinanciranje aktivnosti KZ Ptuj iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

izbrana_kakovost_3

Certifikati: IK mleko in IK mesoizbrana kakovost


29587CERTIFIKAT IK – MLEKO
Datoteka pdf

29587CERTIFIKAT IK – MLEKO SEZNAM
Datoteka pdf

29587CERTIFIKAT IK – MESO
Datoteka pdf

29587CERTIFIKAT IK – MESO SEZNAM
Datoteka pdf


Izdal: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Evropa investira v podeželje

7245

Kmetijska zadruga Ptuj v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki je sofinancirana iz Programa razvoja podeželja (www.program-podezelja.si/) Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Ta je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)  (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/). Iz tega vira se sofinancira: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017.

Naziv aktivnosti: Podukrep M03.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017

Cilji:

Spodbuditi organiziranje živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

Pričakovani rezultati:

Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah.

 

eu_2018