Objavljeno dne

PREVZEM OLJNE OGRŠČICE LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: KZ Ptuj Lokacija GORIŠNICA

Prevzemni kalo: 2,0 %

Sušenje: Prevzema se samo suha

Predvidena cena: 290,00 eur/tono (cena je informativna) dokončna v avgustu

Rok plačila: 15.09.2018

Kvalitetni pogoji za prevzem oljne ogrščice:

– ogrščica mora biti brez znakov kvarjenja, brez okužbe z insekti
vlaga max.:      9 %
– primesi max.:    4 %

Pomebno:  NE PREVZEMA SE OGRŠČICA Z VEČ KOT 4 % PRIMESMI !!!

V kolikor je dozorevanje neenakomerno ali močno zapleveljen posevek, morajo pridelovalci oljne ogrščice, uporabiti desikante (REGLONE 14, BASTA – 15), cca. 5 dni pred predvideno žetvijo. S tem se lahko znatno zniža tudi vsebnost primesi. Pridelovalci oljne ogrščice, ki so vključeni v program integrirane pridelave, si morajo za uporabo zgoraj navedenih sredstev od kontrolne organizacije pridobiti dovoljenje za uporabo le teh.

Čas prevzema:    Samo po dogovoru z Rudolfom MEŠKOM (041 837 609)

Natančnejše informacije dobite pri področnih vodjih.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                               Marjan Janžekovič, dipl. oec.