Objavljeno dne

Pomembni mikroelementi za rast vinske trte

Pomembni mikroelementi za rast vinske trte

Za pravilno rast in razvoj vinske trte so zelo pomembna hranila ali elementi, katere delimo na makrohranila in mikrohranila. Makrohranila oziroma glavna hranila so: ogljik (C), vodik (H), kisik (O), dušik (N), fosfor (P), kalij (K). Med mikrohranila pa uvrščamo: kalcij (Ca), magnezij (Mg), bor (B), železo (Fe), cink (Zn), mangan (Mn), žveplo (S). Mikrohranila so za razvoj vinske trte neobhodno potrebna, saj brez njih ni nujno potrebnih procesov.

pomembni_mikroelementi_2
Pomanjkanje Mg Pomanjkanje B
pomembni_mikroelementi_4 pomembni_mikroelementi_3
Pomanjkanje Fe Pomanjkanje Zn

KALCIJ

Kalcij je sestavni del vsake celice in je nujno potreben pri njeni delitvi. Izredni pomen ima pri izgradnji celične stene, uravnava izravnavo hranilnih snovi in vode ter hkrati vpliva na količino kislin v jagodnem soku. V rastlini je slabo mobilen, več ga je v starejših olesenelih delih rastline. Znaki pomanjkanja kalcija: listna ploskev odmira od zunanjega roba navznoter, rob se rahlo zvija navzgor, najprej se pomanjkanje pojavi na mladih listih v obliki rjavo-rdečih peg.

MAGNEZIJ

Magnezij odločilno vpliva na zdravstveno stanje trte in kakovost pridelka. Je gradbeni element klorofila in močno vpliva na fotosintezo. Prav tako vpliva na količino sladkorja in stanje rezervnih snovi. Foliarno gnojenje z magnezijevimi gnojili se priporoča pred cvetenjem in tudi pozneje zaradi zmanjšanja sušenja pecljevine. Znaki pomanjkanja magnezija: pomanjkanje se kaže v listnih bledicah ali klorozah ter sušenju pecljevine, med listnimi žilami se pojavijo rumenkaste lise (bele sorte), znaki pomanjkanja se kažejo najprej na spodnjih listih, zaradi sušenja pecljevine so deli grozdja oveneli.

BOR

Bor je prav tako gradbeni element pomembnih povezav v vinski trti, ki izboljšuje izmenjavo ogljikovih hidratov in je potreben v procesih sinteze celičnih sten. Neobhodno je potreben pri oplodnji. Foliarno dodajanje bora se priporoča že pred cvetenjem, v primeru večjega pomanjkanja pa tudi po cvetenju. Znaki pomanjkanja bora: slaba oplodnja, kar se kasneje izkaže v slabem pridelku, pojavljajo se poškodbe na rastnih vršičkih mladic in korenin, rumeno obarvanje listnega tkiva in raztrganje listne ploskve.

ŽELEZO

Železo je sestavni del klorofila, najdemo ga v vseh delih vinske trte. Železo sodeluje v večini procesov, ki potekajo v vinski trti. Foliarno gnojenje se priporoča ob pojavu znakov pomanjkanja in je cenejše in učinkovitejše od gnojenja preko tal. Znaki pomanjkanja železa: na listih se pojavi listna bledica, bledica se pojavlja vedno od vrha navzdol, običajno se kloroza pokaže na rahlo bazičnih tleh , bolj se pojavlja na težkih vlažnih tleh, listne žile ostanejo svetlo zelene.

CINK

Cink je prisoten pri tvorbi klorofila in sodeluje pri fotosintezi. Posebej je znan po pospeševanju rasti. Vinska trta je občutljiva na pomanjkanje cinka. V naših tleh ga je navadno dovolj, je pa zelo gibljiv in se hitro spira. V bazičnih tleh je njegova sprejemljivost manjša. Foliarno dodajanje cinka se pri sortah z zbitimi grozdi priporoča v času obešanja kabrnikov, ker s tem vzpodbudimo podaljšanje pecljevine, manjše pokanje jagod in s tem je manjši pojav sive grozdne plesni. Znaki pomanjkanja cinka: mladi listi se nesimetrično razvijajo, značilno mozaično razbarvano tkivo med listnimi žilami ,listni rob se močno nazobča ,listna ploskev dobi kovinski sijaj.

MANGAN

Mangan je pomemben element za aktivacijo encimov in sintezo vitamina C. Sodeluje pri tvorbi ogljikovih hidratov, sladkorja, beljakovin in klorofila. Manj mangana je prisotno v kislih tleh. Foliarno gnojenje se priporoča v času pojava kabrnikov, pa do ločevanja cvetov. Znaki pomanjkanja mangana: rumenenje se opazi že na mladih listih, porumeni cela listna ploskev, zelen navadno ostane le del ob listnih žilah.

ŽVEPLO

Žveplo je sestavni del beljakovin v rezervnih hranilih. V tleh je vezano na organsko maso, tako da v kolikor je dovolj humusa, je po navadi dovolj žvepla. V tla ga vnašamo s sredstvi za varstvo rastlin, z mineralnimi gnojili, nekaj pa ga pride tudi iz ozračja.

Zapisal: Ivo Orešnik