Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA PŠENICE KZ PTUJ 2018-MLIN KOROŠEC

Odkupno mesto:                             MLIN KOROŠEC ZABOVCI

Strošek KZ Ptuj:                                  0,00 eur/kg

Prevzemni kalo:                                             0,5 %

Sušenje:                                                             z vlago od  14,1% – 15,0 %   –  0,014 eur/kg

od  15,1% – 16,0 %   –  0,018 eur/kg

od  16,1% – 17,0 %   –  0,0214 eur/kg

od  17,1% – 18,0 %   –  0,0248 eur/kg

od  18,1% – 19,0 %   –  0,0283 eur/kg

od  19,1% – 20,0 %   –  0,0317 eur/kg

                                                                            (cene so brez DDV)

CENA PŠENICE:

Odkup pšenice kakovostnih razredov:                          PREMIUM, A, B1, B2, C

Cena pšenice:                                               

                                                                       – PREMIUM               175,00 eur/tono

                                                                    –  A    kvaliteta             170,00 eur/tono

                                                                       – B1  kvaliteta             160,00 eur/tono

                                                                       – B2  kvaliteta             145,00 eur/tono         

                                                                       – C  krmna pšenica     135,00 eur/tono         

                                                                        Cene so brez DDV.

Cene so dnevne na dan dobave in se  lahko z novo objavo spremenijo.

UGOTAVLJANJE KVALITETE

Pšenica se uvršča v tri kakovostne razrede in sicer razred PREMIUM, A,B1 in B2 po naslednjih kriterijih: 

PARAMETRI KVALITETE PREMIUM A B1 B2
PROTEINI 15 14 12,5 11,5
SEDIMENTACIJA 50 40 35 30
FN 280 280 250 220
HL 80 78 77 76

 STROŠEK ANALIZE po ceniku Bureau veritas d.o.o.

Do 1.499 kg                                       7,49 eur/vzorec

1.500 kg do 6.300 kg                         5,33 eur/tono

Nad 6.300 kg                                      33,54 eur/vzorec

(cene so brez 22 % DDV)

 

Rok plačila: V 20 dneh po zaključenem obračunu.

 

Krmna pšenica z vlago nad 14 % SE NE PREVZEMA.

Čas odkupa: Odkup od 700-2000 ure, v deževnih dneh oziroma, ko se ne žanje pa po delovnem času mlina oz. po dogovoru.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                                                      Direktor:
Branko VALENKO univ. dip.ing. agr.                                                                                                     Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.