Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA KRMNE PŠENICE PERUTNINA PTUJ 2018

Odkupno mesto:             

  • PP PC Krmila DE Draženci –        VSAK DAN
  • PP PC Krmila DE ZagrebškaDELOVNIK – IZKLJUČNO SUHA
  • PP Agro Maribor                            –DELOVNIK

 

         Sušenje:                           Po ceniku PP d.d.

        Odkupna cena: 140 eur/tono

        Rok plačila:                          20 dni od obračuna

       Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 68 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2 %

 

Čas prevzema:

                                                        6 00 do 20 00 vsak delovnik

                                                        10 00 do 20 00 ob vikendih

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                 Direktor:
Branko VALENKO univ. dipl. ing. agr.                                                                 Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.