Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-KOROŠEC

Odkupno mesto: MLIN KOROŠEC ZABOVCI

 

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 65 kg/hl)                                 

                            125 eur/t     (pri hektolitrski masi manjši od 65kg/hl)

Sušenje:      VLAGA max. 14 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila:  20 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodlivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 7.00 do 19.00

 

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                              Marjan Janžekovič, dipl. oec.