Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: ODKUPNO PRODAJNI CENTER GORIŠNICA

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 63 kg/hl)                                  

                            125 eur/t       (pri hektolitrski masi manjši od 63kg/hl)

Sušenje: VLAGA max. 13 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila: 30 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodljivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 8.00 do 18.00

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                            Marjan Janžekovič, dipl. oec.