Objavljeno dne

Oljarna Fram

Odkup bučnega semena 2019

Za nami je še ena sezona odkupa in sušenja bučnega semena.

Po pričakovanjih je bila letina količinsko in kakovostno slabša od  prejšnjih dveh let, kar je posledica manjše prisotnosti oljnih buč na naših tleh, v letošnjem letu pa predvsem vremenskih razmer, neugodnih za vznik, oplodnjo in rast oljnih buč.

Površine, zasejane z oljnimi bučami v Sloveniji:

  1. 2016 – 5.410 ha;
  2. 2017 – 4.500 ha;
  3. 2018 – 3.650 ha (vir: Statistični urad RS).

Razlogi za pridelavo oljnih buč

Poraba olja v svetu in potrebe po bučnem semenu se iz leta v leto povečujejo. Bučno olje pridobiva pomembno mesto  v mednarodni zdravi kulinariki. V zadnjem času se poudarjajo tudi zdravilni učinki, saj dokazano lajša nekatere zdravstvene težave. Prav tako se z umestitvijo buč v kolobar ponuja možnost razširitve že tako preozkih poljedelskih kolobarjev.

Testiranje bučnih olj, v vrhu Štajersko prekmursko bučno olje

V letošnjem letu je potekalo skrito ocenjevanje oziroma kontrola bučnih olj s strani Zveze potrošnikov Slovenije. Testiranje je zajemalo: kraj porekla surovin (analiza izotopov), število pesticidov (600 posameznih substanc), potrošniško organoleptiko in označitev izdelka.

Izmed osmih naključno vzetih vzorcev je naše bučno olje pristalo v samem vrhu, kar pomeni, da ljudje (ponovno) bolj cenijo domače, slovensko poreklo surovin izdelkov in, v našem primeru, 270 let tradicije in izkušenj pri izdelavi bučnega olja. K večji prepoznavnosti pripomoreta tudi certifikata za Štajersko-prekmursko bučno olje in certifikat o ekološki pridelavi/predelavi. Za dodatno kontrolo skrbi še državna inšpekcija, ki z nenapovedanimi obiski kontrolira »pot  olja« od steklenice na polici in nazaj skozi celoten delovni proces do dobavitelja semena oz. pridelovalca.

Stara oljarna, pričetek obnove

V septembru smo pričeli z obnovo starega dela oljarne, ki je bil do sedaj zaprt za javnost.  Trenutno delamo na zagotavljanju varnosti in označevanju varnih prehodov za namene ogledov starih strojev. To so ponve za praženje, stiskalnice in mlini, ki jih je poganjala voda. Kasneje so že takratni lastniki dodali elektromotor, saj je obseg predelave in proizvodnje olja že presegal zmogljivosti vodne energije.

Denis Hergan