Objavljeno dne

Nova pridobitev na lokaciji Trnovske Vasi

Nova pridobitev na lokaciji Trnovske Vasi

trnovska_vas_2S pristopom Slovenije v EU se je v Sloveniji marsikaj spremenilo. Tudi do takrat utečene blagovne poti so se temeljito spremenile. Postali smo člani EU in tudi blagovna menjava, trg dela ter finance so postale globalne znotraj unije.

V samem kmetijstvu smo bili hitro vrženi v ta nov poslovni model. V začetku se je to najhitreje zaznalo na naših trgovskih policah. Naenkrat so postale polne blaga odndrugod, naši tradicionalni domači izdelki pa so začeli zgubljati prostor na policah. Sami smo rabili kar nekaj časa, da smo spremembe zaznali in se na njih začeli tudi primerno odzivati. Te spremembe so prav tako močno zajele do takrat ustaljene poti kmetijskih pridelkov.

Takrat smo večino kmetijskih pridelkov (živina, poljščine, zelenjava, sadje,…) tržili lokalno, do najbližjih potencialnih kupcev po določenih dogovorjenih cenah. Z vstopom v EU se je ta del močno spremenil. Poiskati si moramo kupce za naše proizvode po najboljši možni ceni, kar ni nujno pri domačem oz. najbližjem. Tudi zaradi teh dejstev se mora zadruga prilagajati novim izzivom. Tako moramo na področju odkupa vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, ki omogoča takšne spremembe.

V Kmetijski zadrugi Ptuj smo v mesecu juniju dokončali investicijo v novo prevzemno mesto za kmetijske pridelke. V ta namen smo postavili novo 60 tonsko tehtnico in odkupno skladišče kapacitete cca. 300m3. To prevzemno mesto bo služilo za prevzem oljne ogrščice, soje, sveže koruze in ostalih pridelkov, ki jih bomo prevzeli od pridelovalcev na področju Pesniške doline. Sama kapaciteta zadošča le za dnevni prevzem in nadaljnjo odprodajo do končnega kupca. S tem se bo na tem področju Pesniške doline omogočil vsem večjim in manjšim pridelovalcem bližji prevzem kmetijskih pridelkov. Sama investicija je potekala v mesecu juniju. Nabava tehtnice in njena postavitev je bila skupna naložba KZ Ptuj in občine Trnovska vas. Tehtanje je možno tudi izven delovnega časa poslovalnice.

trnovska_vas

V KZ Ptuj načrtujemo izgradnjo takšnega prevzemnega centra še na lokaciji poslovalnice v Slovenji vasi in v Gorišnici. Sama investicija v Gorišnici je že v teku in bo skupaj z novo poslovalnico predana svojemu namenu v mesecu oktobru. Kapaciteta prevzemnega skladišča bo 800m3.

Uredniški odbor