Objavljeno dne

Na kaj moramo biti pozorni pri mlečni proizvodnji

Na kaj moramo biti pozorni pri mlečni proizvodnji

Pridelovalci mleka v zadnjem času dvomijo v upravičenost proizvodnje pri tako nizki ceni mleka. Nastalo krizo je povzročilo več dejavnikov (ruski embargo, tekmovalnost med velikimi trgovskimi verigami…).

Slovenija si je močno prizadevala najti izhod iz krize in v teh dneh je bil parafiran izvoz mleka v Kitajsko. Slovenske mlekarne (Ljubljanske mlekarne, Mlekarna Celeia, Pomurske mlekarne) so tako dobile zeleno luč za izvoz svojih izdelkov. Povpraševanje je po pasteriziranem mleku, sirnih namazih, mleku v prahu. Med pogoji je bil tudi protokol glede veterinarskih in zdravstvenih zahtev za mlečne izdelke in posredno tudi za mleko.mleko

VURS spremlja kakovost namolzenega in oddanega mleka proizvajalcev že vsa leta. Zato je zelo pomembno, da na zbiralnico oddamo zdravo in neoporečno mleko zdravih krav.

Posebej moramo biti pozorni na somatske celice v mleku.

Vsako mleko vsebuje somatske celice, vendar na splošno velja, da jih je v mililitru mleka zdravih krav pod 200.000. Večje število je nenormalno in kaže na verjetnost okužbe. V zadnjih dveh mesecih (april, maj) se je pri proizvajalcih pokazalo povečanje števila somatskih celic. VURS redno spremlja parametre povišanja vsak mesec sproti. Če geometrijsko povprečje doseže povišanje ŠSC prek 400.000 v ml mleka, sledi prepoved oddaje in sanacija.

Rezultate laboratorijskih analiz prejemate redno na svoje telefone, potrebno je takoj odreagirati in sanirati stanje v hlevu, da ne bo potrebno z odločbo prepovedati prodaje mleka.

Povišano število somatskih celic v mleku je rejcem v pomoč pri zgodnjem odkrivanju obolenj vimena. Zatiranje mastitisa mora temeljiti na preprečevanju okužb. Rejci lahko uspešno preprečijo okužbo z naslednjimi ukrepi:

· zagotoviti je potrebno ustrezno higieno molže in brezhibno delovanje molznega stroja (priporočena molža čistega suhega vimena).
· zagotavljanje ustrezne vhlevitve (posebna pozornost in porodnim boksom vzdrževanju čistoče molzišča)
· zagotoviti ustrezno klimo (povečana prisotnost amonijaka v zraku-zračenja, vročina poleti..)
· število krav prilagoditi zmogljivosti hleva (pretirana gneča in premalo ležalnih boksov povečuje možnost okužb)
· zagotoviti čista in čim bolj suha ležišča
· poskrbeti za primerne izpuste in pravilno vodenje paše (velika gneča v senci ob poletni vročini ali v primeru razmočenih tal ob deževju poveča nevarnost okužb)
· povečuje naj se odpornost krav z ustrezno prehrano (ustrezna preskrba živali z energijo, beljakovinami, rudninami in vitamini)
· preprečiti nastanek presnovnih in drugih bolezni (ketoza, porodna mrzlica, acidoza vampa), krmljenje glede na potrebe in genske zmogljivosti živali
· krmljenje neoporečne krme (problematična je tako plesniva krma kot silaža, ki se greje).
· zagotavljati ustrezno presuševanje, izločanje problematičnih živali iz reje in takojšnje zdravljenje klinično bolnih živali (pri zdravljenju mastitisov se je potrebno dosledno ravnati po navodilih veterinarja oziroma skupaj z njim pripraviti program sanacije v čredi)

Zgodnje odkrivanje mastitisov je zelo pomembno, saj povzroča mastitis med boleznimi največ škode in težav pri prireji mleka. Izgube nastajajo zaradi :

· zmanjšanje prireje mleka za 70 %
· stroški zdravljenja, ki niso zanemarljivi
· zavrženo mleko
· prezgodnje izločitve živali in povečanega remonta
· zmanjšanje genetskega napredka
· zmanjšanje kakovosti in cene mleka

Rejci zmanjšanje prireje mleka podcenjujejo, saj se te pojavijo že pri prikritih mastitisih, ko je mleko videti še normalno. Marsikdo se odzove šele takrat, ko mu zaradi somatskih celic v mleku grozi zmanjšana odkupna cena mleka. V dobri veri, da bo kmalu konec mlečne krize, vam želim uspešno proizvodnjo mleka .

Ing. agr. Danica Perger