Objavljeno dne

Leto 2019 je za nami

Letošnje leto se počasi izteka in to je ponavadi čas, ko se za hip ustavimo in ozremo nazaj ter analiziramo minulo poslovno leto.

V zadrugi se nenehno trudimo širiti svoj prodajni program. Tako smo z letošnjim letom postali zastopnik za prodajo visoko kvalitetnih krmnih dodatkov priznanega proizvajalca Schaumann iz Avstrije.

V želji, da našo zadrugo čim bolj približamo mlajši generaciji na kmetijah, smo marca izvedli srečanje z mladimi kmeti prevzemniki kmetij.

V rastlinski proizvodnji je letošnji hladen in padavin poln maj imel pomemben vpliv zlasti na setev in slab vznik oljnih buč, pa tudi na počasno rast koruze. V nadaljevanju so junija sledila daljša obdobja ekstremno visokih temperatur z vročinskimi udari, ki so posevke pahnili še v dodatni stres.  Tudi žetev žit in oljne ogrščice je potekala v znamenju številnih vremenskih ujm. Kljub temu smo, tudi zaradi dobre stalne komunikacije s pridelovalci, uspešno odkupili 7.200 ton žit in 350 ton oljne ogrščice. Številne letošnje vremenske neprilike so delno ali v celoti uničile tudi veliko posevkov zelenjave. Tako smo že poleti ocenili, da bo zaradi tega letošnji odkup zelenjave količinsko manjši od planiranega, kar se je tudi zgodilo.    Po pričakovanju je bila relativno slaba tudi letina bučnic. Med odkupom koruze se je ponovno pokazala korist lastnih odkupnih mest. Letos smo tako s 15.000 ton odkupljenega svežega zrnja koruze presegli lanski rekorden odkup.

V prašičereji so se leta trajajoče slabe tržne razmere letos končno začele izboljševati, predvsem na ravni cen. Na področju odkupa mleka smo sredi leta bili priča dvigu odkupne cene mleka, ki se ohranja tudi danes. Pridružilo se nam je  nekaj novih kooperantov, ki nam sedaj prodajajo  mleko.

Veliko truda smo vložili  v iskanje možnosti, da obdržimo obseg odkupa grozdja na nivoju prejšnjih let. Vendar to letos ni bilo možno zaradi zmanjšanja pogodbenih količin na območju Ormoža. Še naprej iščemo možnosti, da najdemo primerno rešitev za naslednje leto. Na koncu smo letos realizirali odkup v višini 800 ton grozdja, kar je le 50 % realizacije glede na preteklo leto.

Naše investicijske aktivnosti so v letošnjem letu obsegale vzdrževanje osnovnih sredstev ter postavitev pokritih skladišč v Markovcih in v Trnovski vasi, kjer smo pridobili veliko prepotrebnih skladiščnih kapacitet.

Sredi leta je svojo poslovno kariero v zadrugi zaključil direktor g. Marjan Janžekovič. Po njegovem odhodu je vodenje zadruge prevzelo novo poslovodstvo, ki bo zadrugo tudi v bodoče vodilo po poti uspešnega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

V poslovalnicah smo dosegli cilje, ki smo si jih postavli na začetku leta. Pred nami pa so novi izivi, kako oblikovati našo prodajno mrežo glede na spremembe, ki so se zgodile v zadnjih letih (sprememba strukture kmetijstva na lokalni ravni).

V obeh hčerinskih firmah, Zadružni oskrbi in Oljarni Fram, se celoletni trud izkazuje v dobrih poslovnih rezultatih.

Ko smo tako preleteli pomembnejše postavke letošnjega poslovnega leta, je vsekakor prav, da se zazremo tudi v prihodnost. Zato v zadrugi že smelo oblikujemo plane za prihajajoče leto, pri čemer pa je modro upoštevati okvire realnega. Tako, kot povsod, pa je tudi v kmetijstvu marsikateri cilj lažje doseči z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem, zato si tega želimo čim več tudi v prihajajočem letu.

Želimo vam vesele božične praznike ter zdravo, srečno in uspešno leto 2020!

 Direktor:

 Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.

Spremljajte nas tudi na:
Delite z ostalimi