Objavljeno dne

KZ Ptuj krepi sodelovanje s Sparom in Mercatorjem

KZ Ptuj krepi sodelovanje s Sparom in Mercatorjem

V Kmetijski zadrugi Ptuj se pri svojem poslovanju nenehno trudimo najti vedno nove priložnosti na poteh trženja in komunikacije s potrošnikom. Tako smo 30. 5. 2017 Mercator, Zadružna zveza Slovenije in Kmetijska zadruga Ptuj v Dornavi gostili peto od devetih prireditev »Radi imamo domače«, ki je potekala v sklopu Mercatorjeve Akademije s ciljem krepitve sodelovanja trgovca s kmetijskimi proizvajalci in z dobavitelji. Prireditve, ki je bila družabne narave, so se poleg predstavnikov Mercatorja in naše zadruge udeležili tudi predstavniki drugih okoliških zadrug, župan Občine Dornava, mediji ter več lokalnih pridelovalcev, ki so lahko predstavnike Mercatorjevih nabavnih služb povprašali za konkretne informacije glede postopkov in pogojev dobave.

Slika 1: Utrinek s prireditve »Radi imamo domače« v Dornavi

Na prireditvi »Radi imamo domače« v Dornavi je Marjan Janžekovič, direktor KZ Ptuj, v svojem nagovoru med drugim poudaril: “V KZ Ptuj verjamemo, da smo na regijski ravni pomemben povezovalni člen za naše člane, saj jim zagotavljamo odkup pridelkov in živine. Pri tem je pomembno tudi že večletno sodelovanje z družbo Mercator. Partnerskega sodelovanja si želimo še naprej. Poleg tega pa se zavedamo tudi moči potrošnikov. Tudi na njihovi strani si želimo krepitve podpore domačemu in lokalnemu. Na ta način pridobimo vsi: pridelovalci in proizvajalci, zadruge, trgovci in potrošniki.”

Tudi sicer smo zadruge v Sloveniji pomemben del podeželja in kratkih verig preskrbe s hrano, saj prek zadrug poteka kar tri četrtine odkupa in prodaje slovenske hrane, ki se pridela na kmetijah. V KZ Ptuj imamo dolgoletno tradicijo organiziranja
pridelave in trženja kmetijskih pridelkov, med njimi tudi zelenjave. V naši zadrugi vidimo velik pomen in potencial tudi v ohranjanju in povečevanju pridelave avtohtonih sort zelenjave.

Ptujski_Zadruznik_junij-2017_2

Slika 2: Bili smo na okrogli mizi »Spar kot nekoč« (Foto: Spar Slovenija)

V tem duhu smo se v KZ Ptuj z veseljem odzvali vabilu trgovske verige Spar, da za njih organiziramo proizvodnjo avtohtonih sort zelenjave, ki se pridelujejo na tem območju. Tako je naša zadruga eden izmed sedmih slovenskih dobaviteljev, ki bodo v sklopu projekta »Kot nekoč« za trgovsko verigo Spar dobavljali avtohtone sorte zelenjave. Dobavljali bomo dve avtohtoni sorti čebule, to sta Ptujska rdeča in Tera. Nadgradnjo poslovnega sodelovanja v omenjenem projektu »Spar kot nekoč« pa v zadrugi vidimo tudi v možnosti pridelave in trženja avtohtonih sort česna. Avtohtone sorte imajo pred novejšimi sortami in hibridi prednost zlasti v njihovi prilagojenosti na rastne razmere pri nas. Gonilo njihove pridelave ni v velikih količinah pridelka, pač pa v njegovi kvaliteti s poudarkom na odličnem okusu, ki so ga prepoznali in cenili že naši predniki. Zato so avtohtone sorte pomemben del naše tradicije in v KZ Ptuj smo ponosni, da lahko aktivno sodelujemo tudi pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine.

Valerija Kodrič Majcen,
vodja rastlinskega programa