KZ Ptuj

Kmetijsko zadružništvo ima v naših krajih več kot stoletno tradicijo.

Glavni namen zadruge je pospeševanje gospodarskih koristi članov zadruge,predvsemz ugodno oskrbo kmetijskih gospodarstev z repromaterialom in drugo kmetijsko opremo.

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je zadružna organizacija, ki ima 763 članov in 112 zaposlenih.

Skupino Kmetijska zadruga Ptuj tvorijo Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Oljarna Fram d.o.o. in Zadružna oskrba d.o.o..

Osnovna dejavnost zadruge je kooperacijsko organiziranje kmetijske proizvodnje, ki obsega oskrbo proizvajalcev s kmetijskim repromaterialom na eni strani in odkup ter prodajo kmetijskih pridelkov in živine na drugi strani. Zadruga tako opravlja trgovsko in proizvodno dejavnost. Trgovska dejavnost se izvaja preko 30 maloprodajnih poslovalnic in veleprodajnega Centralnega skladišča. Sedem poslovalnic posluje kot živilske trgovine, v ostalih triindvajsetih pa so osnovni prodajni artikli kmetijski repromateriali, potrebni za oskrbo kmetijskih proizvajalcev.

V Centralnem skladišču na Rogozniški cesti 27 na Ptuju skladiščimo sredstva za varstvo rastlin, semena, gnojila, gradbeni material in ostalo trgovsko blago.

Proizvodna dejavnost je organizirana na nivoju desetih tako imenovanih področnih zadrug : Rogoznica, Hajdina, Videm, Gorišnica, Trnovska vas, Vitomarci, Juršinci, Markovci, Majšperk in Korena.

Veselimo se vašega obiska!