Objavljeno dne

Koruzna vešča – Ostrinia nubilalis

Koruzna vešča – Ostrinia nubilalis

Močno razširjena na Dravskem in Ptujskem polju.

V primeru, da ste na njivah koruze opazili poškodbe , ki jih prikazujeta sliki zgoraj, gre za prisotnost koruzne ali prosene vešče, ki se zadnja leta močno pojavlja in povzroča velike škode predvsem v pridelavi koruze.

Vedno večjo prisotnost tega škodljivca lahko pripisujemo dolgim in vročim poletjem, ki vešči zelo prijajo, saj zadnja leta škodljivec razvije že dve generaciji. Drugi razlog pa je v izbiri hibridov. Napade omilimo z izbiro poznih hibridov, saj je tam prvi napad omejen bolj na listje in ne na steblo. Pri zgodnjih hibridih, ki so ob času pojava vešče že močneje razviti, se gosenice zavrtajo v koruzno steblo (slika) in v storže.

Zelo pomemben razlog za močnejši napad vešče je ohranjena koruznica, v kateri prezimijo gosenice koruzne vešče. Odrasla gosenica namreč prezimi v izvrtini, navadno v spodnjem delu stebla, zadnja poletja, ko smo priča dveh generacij tega škodljivca,  pa pogosto v samem storžu in v storževem vretenu, ki nosi storž. Tu se gosenica tudi zabubi, kar se zgodi glede na območje od konca aprila do konec maja. Odrasli metulji izletajo že od srede maja naprej.

Ukrep zaoravanja koruznice  je  predpisan z odlokom (Odlok o zatiranju prosene/koruzne/ vešče na območju SR Slovenije, Ul. SRS, št. 20/78) in to je pravočasno podoravanje koruznice, v kateri prezimijo gosenice koruzne vešče. Po tem odloku je potrebno vso koruznico podorati najkasneje do konca aprila. S stališča boljšega uspeha tega ukrepa je podoravanje veliko primernejše že v jesenskem času, saj gosenice v podoranih steblih preko zime okužijo glive in bakterije, ki prizadenejo veliko večino gosenic. Če podoravamo spomladi je tovrstni uspeh, še posebno v sušnih obdobjih veliko slabši. Podoravanje ne velja le za cela koruzna stebla, ampak tudi za vse koruzne ostanke na njivi, saj so tudi štrclji dovolj, da v njih prezimijo gosenice, saj prezimujejo največkrat v najnižjih delih stebla.

Varstvo koruze pred napadi koruzne vešče z insekticidi oz. s škropljenjem v času izleganja mladih ličink, je pri nas zaradi višine koruze nemogoče, zato je zelo pomemben ukrep mletje in zaoravanje žetvenih ostankov koruze ter izbor poznejših hibridov.