Objavljeno dne

KO ZADIŠIJO ZELI


  Ko zadišijo zeli  (PDF) 4  strani


Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo.

Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije.

Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč.

Zaradi spremembe tehnologije pridobivanja učinkovin in globalizacije trgovine, sta organiziran odkup in pridelava usahnila.

Vendar pa se v zadnjem desetletju pridelovanje zelišč ponovno povečuje.

PARTNERSTVO PROJEKTA:

Ko zadišijo zeli… je skupen projekt petih slovenskih LAS-ov in dvema tujima LAS-i iz Bolgarije. Partnerstvo je raznoliko, saj je sestavljeno tako iz javnega, zasebnega kot tudi ekonomskega sektorja.

Sestava partnerstva:
Slovenski LASI

LAS »Od Pohorja do Bohorja«
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
LAS Obsotelje in Kozjansko
LAS Raznolikost podeželja
LAS Bogastvo podeželja Tuja LAS partnerja:
LAG Chirpan Bolgarija
LAS Samokov Bolgarija

Ključni rezultati:

Uspešno izvedena in zaključena operacija »Ko zadišijo zeli…«;
V aktivnosti vključeni ekološki pridelovalci in predelovalci, osebe iz ranljivih skupin;
vzpostavljena mreža ponudnikov s področja zeliščarstva med vsemi sodelujočimi LAS-i;
izvedeni promocijski dogodki/festivali z vključevanjem ponudnikov s področja zeliščarstva in strokovnih vsebin;
izdelan skupni katalog;
razviti in izdelani novi zeliščni produkti/izdelki/storitve;
izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS.

Finančni okvir projekta:

Skupna vrednost projekta na območju LAS Bogastvo podeželja:

Celotna vrednost: 123.649,16 EUR
višina nepovratnih sredstev Znaša: 99.634,31 EUR

Glavni skupni cilji:

Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij.
Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva
Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja
Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije
Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov
Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS