Objavljeno dne

Kmetijska zadruga v letu 2017

Kmetijska zadruga v letu 2017

jan_2018Za nami je leto 2017, z vsemi svojimi specifikami, za katerega zagotovo lahko trdimo, da za kmetijstvo sploh ni bilo ugodno, v minulem letu smo v kmetijstvu doživeli vse, kar se v normalnih kmetijskih letinah ne bi smelo zgoditi.

Zgodaj spomladi, že v mesecu marcu smo bili priča nenormalno visokim temperaturam, ki so prehitro sprožile vegetacijo.

Nenaden padec temperatur v aprilu in sploh nizke temperature skozi večino četrtega meseca so povzročile pozebo, ki je največ posledic pustila na sadjarstvu in vinogradništvu. Statistično gledano smo imeli običajne aprilske temperature v mesecu marcu, marčevske pa v aprilu.

Komaj smo se v kmetijski proizvodnji izvlekli iz spomladanskih težav, se je naša kmetijska zgodba nadaljevala v ekstremno suhem poletju, z lokalnimi točami, nalivi in prezgodnjim koncem vegetacije, tako na poljščinah kot v vinogradništvu.

Posledice vsega naštetega so bile seveda tudi manjša prodaja kmetijskega repromateriala, kar vsebinsko navsezadnje z vidika stroška proizvodnje za pridelovalca ni bilo niti tako slabo, če bi seveda imeli normalne pridelke in mi kot zadruga normalen odkup poljščin, vendar temu ni bilo tako.

Odkup poljščin, predvsem žit je bil cca 30% pod pričakovanji in toliko tudi pod našim letnim gospodarskim načrtom. Z vidika vrednosti odkupa so izpad vseeno nekoliko ublažile malo višje cene žit in mleka, povprečno za 9%. Nekoliko bolj stabilna situacija, kar se tiče kmetijske proizvodnje, je bila na področju živinoreje, odkup je potekal v glavnem v skladu s pričakovanji, poseben problem pa so zagotovo odkupne cene, v zadnjem času predvsem prašičev.

Dokaj neugodne vremenske razmere so pustile negativne posledice tudi na področju maloprodaje, predvsem v delu s kmetijskim repromaterialom, kjer smo z realizacijo v primerjavi v letu 2016 zaostali za cca 3%, na programu živil pa nam je po nekaj letih z obstoječimi kapacitetami uspelo povečati prodajo za cca 3% in tudi v tem delu dejavnosti poslovati pozitivno.

Tudi na področju investicij smo kljub slabim razmeram nadaljevali z realizacijo srednjeročnega investicijskega plana. Po nekaj letih nam je uspelo z investicijo v Gorišnici, na katero smo zelo ponosni, pridobili smo 800 m2 velik objekt, polovica katerega je namenjena trgovski dejavnosti, polovica, vključno s 60 t tehtnico pa odkupu kmetijskih pridelkov. Skozi vse leto smo sledili našim vrednotam, to je predvsem pravočasna poravnava obveznosti do vseh deležnikov v verigi, dobremu imenu zadruge in zaupanju naših članov in poslovnih partnerjev.

V letu 2018 pa dobro letino in vsega, kar smo želeli drug drugemu ob minulih praznikih.

Marjan Janžekovič, Direktor KZ Ptuj