Objavljeno dne

»Izbrana kakovost« – Dolgoročno pametna odločitev!

»IZBRANA KAKOVOST« – DOLGOROČNO PAMETNA ODLOČITEV!

»Izbrana kakovost« je nova nacionalna shema kakovosti, katere zaščitni znak je namenjen SLOVENSKIM kmetijskim pridelkom oziroma živilom, ki bodo na policah trgovin vidni in prepoznavni, kar bo potrošnikom omogočilo pozitivno razlikovanje od drugih proizvodov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrdilo specifikacijo za kmetijske pridelke in živila iz sheme »Izbrana kakovost« za mleko in mlečne izdelke iz kravjega, ovčjega in kozjega mleka ter meso in mesne izdelke iz govejega in perutninskega mesa. V Shemo se lahko vključujejo pridelovalci in predelovalci mleka ter govejega in perutninskega mesa, vsi ki v proizvodnih postopkih zagotavljajo pogoje iz Specifikacije.

izbrana_kakovost

V specifikaciji za mleko in mlečne izdelke so predpisani:

-Kriterij o poreklu: Z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost – Slovenija« je dovoljeno označevati mleko in mlečne proizvode, ki zagotavljajo stoodstotno poreklo slovenskega mleka in celotno proizvodnjo v Sloveniji ob hkratnem zagotavljanju drugih kriterijev iz potrjene specifikacije.

-Osnovni kriterij za surovo mleko (mikrobiološka kakovost): Surovo kravje mleko, kontrolirano pri pridelovalcu, lahko vsebuje največ 80.000 SŠMO (skupnega števila mikroorganizmov) na mililiter, surovo ovčje ali kozje mleko, kontrolirano pri pridelovalcu mleka, pa lahko vsebuje največ 300.000 SŠMO na mililiter. Upošteva se geometrijsko povprečje VSEH analiznih vzorcev pri pridelovalcu v zadnjih 12 mesecih.

-Osnovni kriterij za predelavo določa, da je osnovna surovina za mlečne izdelke SVEŽE mleko. Pogoji svežine mleka se nanašajo na prevzem mleka iz zbiralnice do sprejema v predelovalni obrat, kjer lahko mine največ 15 ur.

izbrana_kakovost_2

V specifikaciji za meso in mesne izdelke so predpisani pogoji reje, predelave, kakovosti in porekla surovine za goveje in perutninsko meso, ki bo označeno z zaščitnim znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«:

-Pogoji krmljenja: Krmni obrok mora vsebovati več kot 50% voluminozne krme, preračunano na suho snov. Izjema so teleta do treh mesecev starosti. Rejec vodi evidenco pridelane in dokupljene krme.

-Zdravstveno varstvo živali: Antibiotiki se uporabljajo za kurativne namene, kar s podpisom potrdi veterinar v spremni dokumentaciji, ki je shranjena pri rejcu. Pri idividualnem zdravljenju živali z antibiotikom se predpisana karenčna doba podaljša za 5 dni.

-Transport živih živali do klavnice je dovoljen v radiju do največ 200 km. Čas transporta ne sme biti daljši od 8 ur.

Pred pridobitvijo in uporabo zaščitnega znaka mora pridelovalec oziroma predelovalec od imenovanega certifikacijskega organa prejeti CERTIFIKAT. Uporaba zaščitnega znaka »Izbrana kakovost – Slovenija« je OBVEZNA pri vseh proizvodih, ki se tržijo v okviru Sheme. Kot zagotavljajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bo država skupaj z mlečnim in mesnim sektorjem shemo »Izbrana kakovost – Slovenija« z zaščitnim znakom ter proizvode iz te sheme še posebej promovirala in potrošnikom predstavila prednosti tovrstnih proizvodov. S tem bodo proizvodi na policah trgovin bolj vidni, potrošnik pa jih bo lažje prepoznal, kar povečuje možnost njihovega nakupa.

Vključitev v shemo »Izbrana kakovost« je dolgoročno velika priložnost za slovensko kmetijsko proizvodnjo.