Objavljeno dne

Iz nemogočega se da narediti mogoče

Iz nemogočega se da narediti mogoče

Končala se je nekoliko nenavadna zima. December je bil skoraj brez snega, sledil je pomladni januar, za tem pa mrzel in zasnežen februar, ki se je končal z precejšnjim mrazom. Zato smo vsi že komaj čakali, da se začne pomlad, da lahko začnemo konkretno opravljati dela na naših kmetijah.

Spomladi je pa tudi čas, da opravimo občne zbore na področju celotne naše zadruge. Najprej smo občne zbore v sredini meseca marca opravili po vseh področnih zadrugah. V zadnjem tednu meseca marca pa je bil centralni občni zbor Kmetijske zadruge Ptuj. Letošnje leto smo ga organizirali v Trnovski vasi. Vabljeni delegati, člani Upravnih in Nadzornih odborov področnih zadrug, so se centralnega občnega zbora v velikem številu udeležili.

Od vabljenih gostov so se občnega zbora udeležili: g. Petrovič – Mlekarska zadruga Ptuj, g. Viher – Deželna banka Slovenije, g. Horvat – Biotehniška šola Ptuj, g. Pribožič in ga. Hodnik – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.

Predstavljena so bila poročila o poslovanju za leto 2017. Poročila smo podali: predsednik KZ, predsednik NO in direktor zadruge. Delegati smo potrdili zaključni račun za leto 2017 in gospodarski načrt za leto 2018.

Kmetijska zadruga Ptuj je kljub zahtevnim lanskoletnim pogojem poslovanja in kljub vremensko neugodni letini poslovala pozitivno ter ustvarila dobiček iz poslovanja. Prav tako smo izvedli zahtevno in več let načrtovano investicijo v Gorišnici, kjer je zgrajena sodobna nova kmetijska trgovina z velikim odkupnim centrom za odkup žitaric. Tudi v Trnovski vasi je bil že pred jesensko žetvijo izgrajen prevzemni center za žita. Jesenski odkup koruze je že dokazal, da je bila investicija naravnana v pravo smer. Prav tako smo redno izvajali še razna manjša vlaganja po posameznih področnih zadrugah. Kljub velikim vlaganjem se trudimo in ohranjamo plačilno disciplino do vseh vas in vse odkupljene pridelke, mleko, živino, redno, na dogovorjeni rok tudi izplačujemo.

Revizorsko poročilo o poslovanju zadruge je podala tudi predstavnica revizijske hiše. Poudarila je, da je bilo v postopku revizije ugotovljeno, da zadruga posluje v skladu z vsemi zakoni in da je izkazano poslovanje verodostojno. Tudi hčerinski družbi Zadružna oskrba in Oljarna Fram sta poslovali s pozitivnim finančnim rezultatom.

Za letošnje leto, v katerega smo že globoko zakorakali, smo potrdili plane. Postavili smo jih na osnovi realizacije minulega leta, na osnovi vaših zahtev – članov zadruge in pa trga, ki nas obkroža. Verjamemo, da nam jih bo skupaj z vami, kakor tudi s trudom vseh zaposlenih v zadrugi uspelo realizirati, morda pa tudi preseči.

Tudi vabljeni gostje so se priglasili k besedi. Pohvalili so naše poslanstvo in poudarili vlogo ptujske zadruge v slovenskem prostoru. Po vseh podanih poročilih, razpravah je sledilo sproščeno druženje.

Zadruga ima običaj, da se zaposlenim, ki so v preteklem letu odšli v pokoj, podeli zahvala. Zahvalo so v družbi pred. UO, NO in direktorja prejeli: Elizabeta Stopajnik, Ljubo Čuček in Zlatka Kosec. Naj to spomladansko sonce prinese in vrne življenjsko energijo. Usmerimo jo v dobro – v dobro za nas same in za skupnost, katere del smo.

Marjan Kramberger, predsednik KZ PTUJ