Objavljeno dne

Uveljavljanje zmanjšanja oz. odpisa prispevkov za kmetijske zavarovance, ki ste utrpeli škodo po pozebi

Kmetje, ki ste pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in ste pretekli teden utrpeli škodo zaradi pozebe, lahko uveljavljate zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo na vseh finančnih uradih. Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni urad izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov.

Pripravila:
Alenka Rožman


Delite z ostalimi