Objavljeno dne

Ptujski Zadružnik – izdaje 2015

2015

Ptujski Zadružnik januar 2015

Ptujski Zadružnik februar 2015

Ptujski Zadružnik marec 2015

Ptujski Zadružnik april 2015

Ptujski zadružnik maj 2015

Ptujski zadružnik junij 2015

Ptujski zadružnik julij-avgust 2015

Ptujski zadružnik september 2015

Ptujski zadružnik oktober 2015

Ptujski Zadružnik november 2015

Ptujski Zadružnik december 2015


Objavljeno dne

Ptujski Zadružnik – izdaje 2014

2014

Ptujski Zadružnik januar 2014

Ptujski Zadružnik februar 2014

Ptujski Zadružnik marec 2014

Ptujski Zadružnik april 2014

Ptujski zadružnik maj 2014

Ptujski zadružnik junij 2014

Ptujski zadružnik julij-avgust 2014

Ptujski zadružnik september 2014

Ptujski zadružnik oktober 2014

Ptujski Zadružnik november 2014

Ptujski Zadružnik december 2014


Objavljeno dne

Ptujski Zadružnik – izdaje 2013

2013

Ptujski Zadružnik januar 2013

Ptujski Zadružnik februar 2013

Ptujski Zadružnik marec 2013

Ptujski Zadružnik april 2013

Ptujski zadružnik maj 2013

Ptujski zadružnik junij 2013

Ptujski zadružnik julij-avgust 2013

Ptujski zadružnik september 2013

Ptujski zadružnik oktober 2013

Ptujski Zadružnik november 2013

Ptujski Zadružnik december 2013


Objavljeno dne

Ptujski Zadružnik ARHIV (izdaje 2009 – 2012)

2012

Ptujski Zadružnik januar 2012

Ptujski Zadružnik februar 2012

Ptujski Zadružnik marec 2012

Ptujski Zadružnik april 2012

Ptujski Zadružnik maj 2012

Ptujski zadružnik junij 2012

Ptujski zadružnik julij-avgust 2012

Ptujski zadružnik september 2012

Ptujski zadružnik oktober 2012

Ptujski Zadružnik november 2012

Ptujski Zadružnik december 2012

2011

Ptujski Zadružnik 2011-2

Ptujski Zadružnik 2011-5

Ptujski Zadružnik 2011-10

Ptujski Zadružnik 2011-12

2009

Ptujski Zadružnik 2009-1

Ptujski Zadružnik 2009-2

Ptujski Zadružnik 2009-3


Objavljeno dne

Z namakanjem svojih posevkov si zagotovite stabilno kmetijsko pridelavo

Z namakanjem svojih posevkov si zagotovite stabilno kmetijsko pridelavo

Padavine so preko rastne sezone pogosto neenakomerno razporejene. To povzroči motnje v razvoju kmetijskih rastlin, posledica je manjši pridelek od pričakovanega. V ekstremnem primeru (močna suša) lahko pridelek povsem izostane.

namakanje_1Z uvedbo namakanja kmetijskih kultur lahko ublažite, če že ne odpravite škodljive posledice pomanjkanja vode ter dosežete večje hektarske pridelke, višjo kakovost pridelkov, boljšo izrabo hranil, vsakoletno stabilno pridelavo, visoko produktivnost ter ne nazadnje povečanje prihodka in konkurenčnosti pridelave. Nadaljuj branje Z namakanjem svojih posevkov si zagotovite stabilno kmetijsko pridelavo

Objavljeno dne

Uveljavljanje zmanjšanja oz. odpisa prispevkov za kmetijske zavarovance, ki ste utrpeli škodo po pozebi

Kmetje, ki ste pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in ste pretekli teden utrpeli škodo zaradi pozebe, lahko uveljavljate zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo na vseh finančnih uradih. Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni urad izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov.

Pripravila:
Alenka Rožman