Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA KRMNE PŠENICE PERUTNINA PTUJ 2018

Odkupno mesto:             

  • PP PC Krmila DE Draženci –        VSAK DAN
  • PP PC Krmila DE ZagrebškaDELOVNIK – IZKLJUČNO SUHA
  • PP Agro Maribor                            –DELOVNIK

 

         Sušenje:                           Po ceniku PP d.d.

        Odkupna cena: 140 eur/tono

        Rok plačila:                          20 dni od obračuna

       Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 68 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2 %

 

Čas prevzema:

                                                        6 00 do 20 00 vsak delovnik

                                                        10 00 do 20 00 ob vikendih

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                 Direktor:
Branko VALENKO univ. dipl. ing. agr.                                                                 Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.

 

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA PŠENICE KZ PTUJ 2018-MLIN KOROŠEC

Odkupno mesto:                             MLIN KOROŠEC ZABOVCI

Strošek KZ Ptuj:                                  0,00 eur/kg

Prevzemni kalo:                                             0,5 %

Sušenje:                                                             z vlago od  14,1% – 15,0 %   –  0,014 eur/kg

od  15,1% – 16,0 %   –  0,018 eur/kg

od  16,1% – 17,0 %   –  0,0214 eur/kg

od  17,1% – 18,0 %   –  0,0248 eur/kg

od  18,1% – 19,0 %   –  0,0283 eur/kg

od  19,1% – 20,0 %   –  0,0317 eur/kg

                                                                            (cene so brez DDV)

CENA PŠENICE:

Odkup pšenice kakovostnih razredov:                          PREMIUM, A, B1, B2, C

Cena pšenice:                                               

                                                                       – PREMIUM               175,00 eur/tono

                                                                    –  A    kvaliteta             170,00 eur/tono

                                                                       – B1  kvaliteta             160,00 eur/tono

                                                                       – B2  kvaliteta             145,00 eur/tono         

                                                                       – C  krmna pšenica     135,00 eur/tono         

                                                                        Cene so brez DDV.

Cene so dnevne na dan dobave in se  lahko z novo objavo spremenijo.

UGOTAVLJANJE KVALITETE

Pšenica se uvršča v tri kakovostne razrede in sicer razred PREMIUM, A,B1 in B2 po naslednjih kriterijih: 

PARAMETRI KVALITETE PREMIUM A B1 B2
PROTEINI 15 14 12,5 11,5
SEDIMENTACIJA 50 40 35 30
FN 280 280 250 220
HL 80 78 77 76

 STROŠEK ANALIZE po ceniku Bureau veritas d.o.o.

Do 1.499 kg                                       7,49 eur/vzorec

1.500 kg do 6.300 kg                         5,33 eur/tono

Nad 6.300 kg                                      33,54 eur/vzorec

(cene so brez 22 % DDV)

 

Rok plačila: V 20 dneh po zaključenem obračunu.

 

Krmna pšenica z vlago nad 14 % SE NE PREVZEMA.

Čas odkupa: Odkup od 700-2000 ure, v deževnih dneh oziroma, ko se ne žanje pa po delovnem času mlina oz. po dogovoru.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                                                      Direktor:
Branko VALENKO univ. dip.ing. agr.                                                                                                     Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.
Objavljeno dne

Evropa investira v podeželje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti

Investicija v izgradnjo kmetijske trgovine, skladišča za kmetijske pridelke, tehnico in ureditev dvorišča iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva PRP RS 2014-2020.

Povzetek

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1. »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«.

V Gorišnici smo imeli dotrajano trgovino z malo prodajnih površin, zato smo se odločili za izgradnjo nove trgovine ter odkupno prevzemnega prostora za kmetijske pridelke s tehnico in skladiščem. Predmet sofinanciranja je odkupno prevzemni prostor za žitarice.

Glavne dejavnosti

Z novogradnjo trgovine in odkupno prevzemnega prostora s tehnico bomo na tej lokaciji zagotovili možnost odkupa kmetijskih pridelkov od naših kooperantov po konkurenčnejših cenah. Poenostavili bomo odkup žitaric, skladiščenje le teh, uredili cestno infrastrukturo pred samo trgovino in skladiščem.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v zadrugi doseženi naslednji cilji:

– izgradnja skladišča za žitarice
– izgradnja nove trgovine z večjimi prodajnimi površinami
– izboljšanje konkurenčnosti same panoge
– posodobitev in povečanje asortimana v ponudbi
– povečanje delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
– zagotovitev kvalitetnejših storitev našim kooperantom
– približanje odkupnega mesta kmetom

Pričakovani rezultati

– višji prihodek zadrugi
– povečanje prometa v trgovini
– izboljšanje delovnih pogojev
– pridobitev novih strank

Objavljeno dne

PREVZEM OLJNE OGRŠČICE LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: KZ Ptuj Lokacija GORIŠNICA

Prevzemni kalo: 2,0 %

Sušenje: Prevzema se samo suha

Predvidena cena: 290,00 eur/tono (cena je informativna) dokončna v avgustu

Rok plačila: 15.09.2018

Kvalitetni pogoji za prevzem oljne ogrščice:

– ogrščica mora biti brez znakov kvarjenja, brez okužbe z insekti
vlaga max.:      9 %
– primesi max.:    4 %

Pomebno:  NE PREVZEMA SE OGRŠČICA Z VEČ KOT 4 % PRIMESMI !!!

V kolikor je dozorevanje neenakomerno ali močno zapleveljen posevek, morajo pridelovalci oljne ogrščice, uporabiti desikante (REGLONE 14, BASTA – 15), cca. 5 dni pred predvideno žetvijo. S tem se lahko znatno zniža tudi vsebnost primesi. Pridelovalci oljne ogrščice, ki so vključeni v program integrirane pridelave, si morajo za uporabo zgoraj navedenih sredstev od kontrolne organizacije pridobiti dovoljenje za uporabo le teh.

Čas prevzema:    Samo po dogovoru z Rudolfom MEŠKOM (041 837 609)

Natančnejše informacije dobite pri področnih vodjih.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                               Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: ODKUPNO PRODAJNI CENTER GORIŠNICA

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 63 kg/hl)                                  

                            125 eur/t       (pri hektolitrski masi manjši od 63kg/hl)

Sušenje: VLAGA max. 13 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila: 30 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodljivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 8.00 do 18.00

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                            Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-KOROŠEC

Odkupno mesto: MLIN KOROŠEC ZABOVCI

 

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 65 kg/hl)                                 

                            125 eur/t     (pri hektolitrski masi manjši od 65kg/hl)

Sušenje:      VLAGA max. 14 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila:  20 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodlivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 7.00 do 19.00

 

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                              Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

KZ Ptuj in Oljarna Fram sta sodelovali na razstavi dobrote slovenskih kmetij

KZ Ptuj in Oljarna Fram sta sodelovali na razstavi dobrote slovenskih kmetij 2018

V prostorih minoritskega samostana na Ptuju je od petka, 18. maja, do nedelje, 20. maja 2018, potekala državna razstava »Dobrote slovenskih kmetij«, ki je vsakoletni osrednji dogodek promocije slovenske hrane in slovenskega podeželja na Ptuju.

Slovesno odprtje letos že 29. razstave so si obiskovalci lahko ogledali v petek ob 13. uri. Častni pokrovitelj letošnje razstave je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zbrane na odprtju razstave so pozdravili in nagovorili organizatorji razstave in generalni sponzorji, slavnostni nagovor pa je imel letos kmetijski minister mag. Dejan Židan.

V času odprtja razstave si je bilo moč ogledati številne izdelke, ki so bili najbolje ocenjeni na predhodnih ocenjevanjih in so bili nagrajeni z zlatim, srebrnim ali bronastim priznanjem. Kulinarične dobrote, ki so prejele tretjič zapored zlato priznanje, so bile nagrajene s prestižnim znakom kakovosti. Letos je na ocenjevanje bilo prijavljeno skupaj več kot tisoč dobrot in izdelkov iz vse Slovenije. Podeljenih je bilo 962 priznanj in 92 znakov kakovosti. Sodelovanje na razstavi je vedno znova izziv tako za ljubiteljske pridelovalce kot tudi tiste, ki imajo registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji in se s proizvodnjo domačih kmečkih izdelkov ukvarjajo profesionalno. Obiskovalci prestižne kulinarične razstave so dobrote lahko tudi poskusili in kupili. Razstavo je spremljal bogat program, od delavnic domačih obrti do nastopa folklornih skupin, parade gasilcev ter predstavitve starodobnih traktorjev in kmetijske mehanizacije.

Tudi naša Kmetijska zadruga Ptuj je številnim obiskovalcem razstave predstavila aktualno ponudbo sveže domače zelenjave, ki jo odkupujemo od lokalnih pridelovalcev in jo tržimo v veleprodaji ter v lastni maloprodajni mreži. Na prodajnih policah naših prodajaln so že na voljo prvi letošnji pridelki: mladi krompir, solata kristalka, mlada čebula in česen ter sladke domače jagode. Iz skupine KZ Ptuj je na razstavi sodelovala tudi Oljarna Fram, ki je obiskovalcem predstavila odlična olja iz svoje bogate ponudbe.

Prihodnje leto bo razstava Dobrote slovenskih kmetij praznovala okroglo, 30. obletnico.


Objavljeno dne

Iz nemogočega se da narediti mogoče

Iz nemogočega se da narediti mogoče

Končala se je nekoliko nenavadna zima. December je bil skoraj brez snega, sledil je pomladni januar, za tem pa mrzel in zasnežen februar, ki se je končal z precejšnjim mrazom. Zato smo vsi že komaj čakali, da se začne pomlad, da lahko začnemo konkretno opravljati dela na naših kmetijah.

Spomladi je pa tudi čas, da opravimo občne zbore na področju celotne naše zadruge. Najprej smo občne zbore v sredini meseca marca opravili po vseh področnih zadrugah. V zadnjem tednu meseca marca pa je bil centralni občni zbor Kmetijske zadruge Ptuj. Letošnje leto smo ga organizirali v Trnovski vasi. Vabljeni delegati, člani Upravnih in Nadzornih odborov področnih zadrug, so se centralnega občnega zbora v velikem številu udeležili.

Nadaljuj branje Iz nemogočega se da narediti mogoče