Objavljeno dne

Regijski posvet zadružnikov Ptujsko-Ormoške, …

Regijski posvet zadružnikov Ptujsko-Ormoške, Prekmursko-Prleške in Štajerske regije 2017

KZ_slika_001Konec meseca januarja je v Benediktu Zadružna zveza Slovenije organizirala regijski posvet direktorjev zadrug, predsednikov in članov upravnih odborov ter predsednikov in članov nadzornih odborov zadrug ptujsko-ormoške, prekmursko-preleške in štajerske regije. Govorili so predvsem o ekonomskem položaju. Posveta se je udeležil tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki je sicer reden gost regijskih posvetov in je prisotne seznanil z lanskoletnimi aktivnostmi ministrstva in plani za leto 2017, ukrepe kmetijske politike za letošnjo leto pa je predstavila generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo Tadeja Kvas Majer. Pregled dela s področja zadružništva in Zadružne zveze Slovenije sta predstavila predsednik Peter Vrisk in Matjaž Podmiljšak.

Nadaljuj branje Regijski posvet zadružnikov Ptujsko-Ormoške, …

Objavljeno dne

Predpogoj za dober pridelek je zdravo seme

Predpogoj za dober pridelek je zdravo seme

krompirV pridelavi krompirja le zdravo seme zagotavlja predpogoj za visok in kakovosten pridelek.  Semenski krompir si je treba priskrbeti dovolj zgodaj, saj nekatere sorte, ki so najbolj iskane, do meseca marca že poidejo. Če semena pred saditvijo ne nakaljujete, ga je priporočljivo do saditve skladišičti na 4°C in na primerni vlagi.

Nadaljuj branje Predpogoj za dober pridelek je zdravo seme

Objavljeno dne

Vabilo na posvet zelenjadarstva

Vabilo na posvet zelenjadarstva

kgzp»Vabimo vas na posvet o načrtovanju in organiziranju pridelave ter trženja zelenjave v Podravju.«

Posvet  načrtovanja in organiziranja pridelave ter trženja pridelkov vrtnarstva in zelenjadarstva v Podravju.
Posvet bo v dvorani Biotehniške šole na šolskem posestvu  Turnišče pri Ptuju v ponedeljek, 16. januarja 2017, ob 9. uri.

Dnevni red posveta:

1.  Uvod – Perspektiva in možnosti izobraževanja poklicev kmetijstva  v Podravju;  Marjan Horvat – Biotehniška šola Ptuj
2.  Vrtnarstvo in zelenjadarstvo v Podravju ter možnosti razvoja ob izgradnji namakalnih sistemov;  Peter Pribožič – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
3.  Možnosti oskrbe s pridelki in izdelki v Javnih zavodih na širšem Podravskem območju; dr. Štefan Čelan – Bistra Ptuj
4.  Organiziranje pridelave in prodaje na lokalnem trgu in trgovskih verigah;  Marjan Janžekovič- Kmetijska zadruga Ptuj
5.  Možnosti predelave pridelkov v končne produkte;  Marinka Kolarič Lašič – Ahac d.o.o. PE Gosad, Središče ob Dravi
6.  Oskrba s semenom in možnosti pridelave za potrebe semenarne;  Darko Vernik – Semenarna Ljubljana.

Skupna diskusija po kratkih referatih.

Vodja oddelka Kmetijske svetovalne službe
pri KGZS Zavodu Ptuj
Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.

Objavljeno dne

Predavanja za kmete 2017

PREDAVANJA ZA KMETE 2017

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o s svojimi partnerji in dobavitelji ( Semenarna, Pioneer, Karsia….), organizira strokovna predavanja za kmete in ostale zainteresirane.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Razpored trenutnih predavanj:

PIONEER 18.1.2017 ob 10,00 gostilna Žmavc Sp. Jakobski dol
AGROSAAT 24.1.2017 ob 10,00 gostilna Savaria Ptuj
AGROSAAT 25.1.2017 ob 10,00 gostilna Marta Cvetkovci

AGROSAAT  27.1.2017 ob 10,00 gostilna KRAMBERGER Pernica
KWS in METROB  27.1.2017 ob 10,00 gostilna MARTA Cvetkovci
SYNGENTA  30.1.2017 ob 10,00 dvorana MAROF Ormož