Objavljeno dne

Vabilo na posvet zelenjadarstva

Vabilo na posvet zelenjadarstva

kgzp»Vabimo vas na posvet o načrtovanju in organiziranju pridelave ter trženja zelenjave v Podravju.«

Posvet  načrtovanja in organiziranja pridelave ter trženja pridelkov vrtnarstva in zelenjadarstva v Podravju.
Posvet bo v dvorani Biotehniške šole na šolskem posestvu  Turnišče pri Ptuju v ponedeljek, 16. januarja 2017, ob 9. uri.

Dnevni red posveta:

1.  Uvod – Perspektiva in možnosti izobraževanja poklicev kmetijstva  v Podravju;  Marjan Horvat – Biotehniška šola Ptuj
2.  Vrtnarstvo in zelenjadarstvo v Podravju ter možnosti razvoja ob izgradnji namakalnih sistemov;  Peter Pribožič – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
3.  Možnosti oskrbe s pridelki in izdelki v Javnih zavodih na širšem Podravskem območju; dr. Štefan Čelan – Bistra Ptuj
4.  Organiziranje pridelave in prodaje na lokalnem trgu in trgovskih verigah;  Marjan Janžekovič- Kmetijska zadruga Ptuj
5.  Možnosti predelave pridelkov v končne produkte;  Marinka Kolarič Lašič – Ahac d.o.o. PE Gosad, Središče ob Dravi
6.  Oskrba s semenom in možnosti pridelave za potrebe semenarne;  Darko Vernik – Semenarna Ljubljana.

Skupna diskusija po kratkih referatih.

Vodja oddelka Kmetijske svetovalne službe
pri KGZS Zavodu Ptuj
Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.

Objavljeno dne

Predavanja za kmete 2017

PREDAVANJA ZA KMETE 2017

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o s svojimi partnerji in dobavitelji ( Semenarna, Pioneer, Karsia….), organizira strokovna predavanja za kmete in ostale zainteresirane.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Razpored trenutnih predavanj:

PIONEER 18.1.2017 ob 10,00 gostilna Žmavc Sp. Jakobski dol
AGROSAAT 24.1.2017 ob 10,00 gostilna Savaria Ptuj
AGROSAAT 25.1.2017 ob 10,00 gostilna Marta Cvetkovci

AGROSAAT  27.1.2017 ob 10,00 gostilna KRAMBERGER Pernica
KWS in METROB  27.1.2017 ob 10,00 gostilna MARTA Cvetkovci
SYNGENTA  30.1.2017 ob 10,00 dvorana MAROF Ormož

Objavljeno dne

Vabimo vas na DAN KROMPIRJA

Vabimo vas na dan Krompirja

dan_krompirja_2016

Kdaj: 5. september 2016 ob 10:00
Kje: Kmetija Munda, Juršinci 27b, 2256 Juršinci

PROGRAM:
10:00 – 10:30 Sprejem gostov
10:30 – 11:30 Predstavitev sort krompirja  iz poskusov podjetja Interseme
11:30 dalje Druženje ob krompirjevih dobrotah

Ogled in program bo potekal ob vsakem vremenu.
Vljudno vabljeni !

Kako do nas:
1/. Ptuj-Podvinci – Mostje -Juršinci
2/. Avtocesta Maribor Murska Sobota – Izvoz Sv. Jurij ob Ščavnici – Juršinci


pdf_56

Vabilo: Vabimo vas na DAN KROMPIRJA (Pdf)

 


INTERSEME, PODJETJE ZA TRGOVINO, PROIZVODNJO IN STORTIVE, D.O.O.

Objavljeno dne

Uveljavljanje zmanjšanja oz. odpisa prispevkov za kmetijske zavarovance, ki ste utrpeli škodo po pozebi

Kmetje, ki ste pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (kmečki zavarovanci) in ste pretekli teden utrpeli škodo zaradi pozebe, lahko uveljavljate zmanjšanje oziroma odpis prispevkov.

Skladno z Zakonom o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane (ZPKZ, Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95), se lahko kmetom, ki utrpijo elementarne nesreče, prispevki zmanjšajo ali odpišejo, če škodo oceni občinska komisija. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka. V kolikor pa je zmanjšanje donosa ocenjeno višje od 80 odstotkov, se prispevki odpišejo.

Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.

Zahtevek se predloži na obrazcu, ki je na voljo na vseh finančnih uradih. Na podlagi vloženega zahtevka bo davčni urad izdal odločbo, s katero bo odločil o pravici do zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov.

Pripravila:
Alenka Rožman