Objavljeno dne

Rezultati ankete

Spoštovani !

Med anketo, ki smo jo izvajali v začetku letošnje sezone, smo dobili potrditev, da je mesečnik Ptujski zadružnik za vas pomemben vir informacij. Potrudili se bomo, da bo vsebina vedno aktualna, tako glede dogajanja v KZ Ptuj, strokovnih informacij, predvsem pa glede storitev področnih vodij ter ponudbe naših poslovalnic. V oktobrski številki mesečnika Ptujski tednik je osnovna tema jesenska setev ozimnih žit. Za vas smo pripravili sortno listo s priporočenimi sortami, napotke za osnovno gnojenje žit s ponudbo gnojil ter priporočilo za jesensko škropljenje s herbicidi. V vsakem segmentu so artikli, pri katerih ponujamo določene dodatne ugodnosti.

V Ptujski zadružnik želimo vključiti tudi rubriko mali oglasi, kupim – prodam. V prvem mesecu bomo preverili zanimanje za to rubriko. Pozivamo vas, da nam pošljete oglase v elektronski obliki na elektronski naslov info@kz-ptuj.si ali nam jih dostavite na sedež KZ Ptuj. Zaželena je tudi slika artikla, ki ga želite kupiti ali prodati. Prav tako bomo veseli vaših mnenj in predlogov, ki nam jih lahko pošljete na zgornji elektronski naslov. Zavedamo se, da bomo samo v sodelovanju z vami lahko izboljšali mesečnik Ptujski zadružnik, da bo postal ogledalo dogajanja in ponudbe KZ PTUJ ter vaš vir informacij pri kmetijski proizvodnji.

Uredniški odbor

 

Objavljeno dne

Koruzna vešča – Ostrinia nubilalis

Koruzna vešča – Ostrinia nubilalis

Močno razširjena na Dravskem in Ptujskem polju.

V primeru, da ste na njivah koruze opazili poškodbe , ki jih prikazujeta sliki zgoraj, gre za prisotnost koruzne ali prosene vešče, ki se zadnja leta močno pojavlja in povzroča velike škode predvsem v pridelavi koruze.

Vedno večjo prisotnost tega škodljivca lahko pripisujemo dolgim in vročim poletjem, ki vešči zelo prijajo, saj zadnja leta škodljivec razvije že dve generaciji. Drugi razlog pa je v izbiri hibridov. Napade omilimo z izbiro poznih hibridov, saj je tam prvi napad omejen bolj na listje in ne na steblo. Pri zgodnjih hibridih, ki so ob času pojava vešče že močneje razviti, se gosenice zavrtajo v koruzno steblo (slika) in v storže.

Nadaljuj branje Koruzna vešča – Ostrinia nubilalis

Objavljeno dne

Vabilo na posvet zelenjadarstva

Vabilo na posvet zelenjadarstva

kgzp»Vabimo vas na posvet o načrtovanju in organiziranju pridelave ter trženja zelenjave v Podravju.«

Posvet  načrtovanja in organiziranja pridelave ter trženja pridelkov vrtnarstva in zelenjadarstva v Podravju.
Posvet bo v dvorani Biotehniške šole na šolskem posestvu  Turnišče pri Ptuju v ponedeljek, 16. januarja 2017, ob 9. uri.

Dnevni red posveta:

1.  Uvod – Perspektiva in možnosti izobraževanja poklicev kmetijstva  v Podravju;  Marjan Horvat – Biotehniška šola Ptuj
2.  Vrtnarstvo in zelenjadarstvo v Podravju ter možnosti razvoja ob izgradnji namakalnih sistemov;  Peter Pribožič – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
3.  Možnosti oskrbe s pridelki in izdelki v Javnih zavodih na širšem Podravskem območju; dr. Štefan Čelan – Bistra Ptuj
4.  Organiziranje pridelave in prodaje na lokalnem trgu in trgovskih verigah;  Marjan Janžekovič- Kmetijska zadruga Ptuj
5.  Možnosti predelave pridelkov v končne produkte;  Marinka Kolarič Lašič – Ahac d.o.o. PE Gosad, Središče ob Dravi
6.  Oskrba s semenom in možnosti pridelave za potrebe semenarne;  Darko Vernik – Semenarna Ljubljana.

Skupna diskusija po kratkih referatih.

Vodja oddelka Kmetijske svetovalne službe
pri KGZS Zavodu Ptuj
Peter Pribožič, univ. dipl. ing. zoot.