Objavljeno dne

OTVORITEV KMETIJSKE TRGOVINE CANKOVA, 18.11.2022 OB 11.00 URI

VABLJENI NA OTVORITEV KMETIJSKE TRGOVINE CANKOVA, KI BO V PETEK, 18.11.2022 OB 11.00 URI

NA DAN OTVORITVE ŽREBANJE UPORABNIH NAGRAD!

Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in zabavni program.

Nova LOKACIJA kmetijske trgovine na naslovu Cankova 86 B – PRI STARI DEPONIJI ZA SLADKORNO PESO

Nova LOKACIJA!


LETAK OTVORITEV CANKOVA 2022 ZA TRGOVINE.pdf


Objavljeno dne

Likovni natečaj RADI IMAMO LOKALNO

Likovni natečaj »RADI IMAMO LOKALNO«

V Kmetijski zadrugi Ptuj razpisujemo likovni natečaj za risbe z motivi na temo samooskrbe z lokalnimi proizvodi. Natečaj je namenjen otrokom do dopolnjenega 15. leta starosti.

Otroke naj pri ustvarjanju risb vodi razmislek o pomenu in prednostih (u)porabe lokalnih pridelkov in izdelkov, kje v lokalnem okolju jih lahko kupijo, karete lokalne proizvode imajo radi, katere lokalne proizvajalce poznajo. Tehnika in format risb nista določena. Risbe naj bodo na hrbtni strani opremljene z imenom in priimkom avtorja, njegovo starostjo in s kontaktnim elektronskim naslovom (lahko naslov staršev/skrbnikov). Obvezujemo se, da bomo osebne podatke, pridobljene na ta način, uporabili le za potrebe tega natečaja in promocije projekta Lokalno v lokalnem. Natečaj traja od 2.11.2021 do 15.11.2021, ko je tudi zadnji rok za oddajo risb.

Svoje risbe lahko:
– prinesete (lahko v spremstvu staršev/skrbnikov) na eno od lokacij prodajnih kotičkov v naših
prodajalnah Markovci, Dornava in Trnovska vas ali
– pošljete na naslov: Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva ulica 12, 2250 Ptuj, s
pripisom: »Za likovni natečaj«.

Vse prispele risbe bo pregledala komisija in izbrala 5 tistih, ki po njenem mnenju najbolje izražajo tematiko natečaja. Avtorji izbranih risb bodo nagrajeni. Nagrada je:

KUPON ZA 10% POPUST ob enkratnem nakupu lokalnih izdelkov*, PROMOCIJSKA  KAPA, PISALNI BLOK IN PISALO.

*popust velja izključno za lokalne izdelke, vključene v projekt »Lokalno v lokalnem« in se lahko uveljavlja samo v naših  prodajalnah Markovci, Dornava ali Trnovska vas.

Imena nagrajencev bomo razglasili 19.11.2021 na promocijskem dogodku ob zaključku projekta  Lokalno v lokalnem ter jih objavili na naši FB strani, obvestilo o prejeti nagradi pa bomo  nagrajencem v roku 5 dni od razglasitve poslali tudi na kontaktni elektronski naslov, preko katerega  se bomo dogovorili o prevzemu nagrade.

Nagrajene risbe bomo objavili na naši FB strani ter jih  razstavili na promocijskem dogodku ob zaključku projekta Lokalno v lokalnem. Ob risbah bodo  navedeni naslednji osebni podatki: ime in priimek avtorja ter njegova starost. Risb ne vračamo. Z udeležbo na natečaju avtorji oz. njihovi starši/skrbniki potrjujejo, da se strinjajo z opisanimi pogoji  za sodelovanje na likovnem natečaju »Radi imamo lokalno«. Pogoji natečaja so objavljeni na spletni  strani www.kz-ptuj.si ter na FB strani KZ Ptuj.

Želimo vam veliko ustvarjalnega uspeha!

Organizator likovnega natečaja: Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva ulica 12, 2250 Ptuj, tel.št. (02) 749-03-00

Projekt »Lokalno v lokalnem« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru programa CLLD


>> Likovni natečaj »RADI IMAMO LOKALNO« PDF

>> Plakat »RADI IMAMO LOKALNO« PDF


Objavljeno dne

Izboljšajte kakovost vaše krme

Učinkovit način zgrabljanja krme in najpomembnejše – čista krma

Rezultat zasnove vlečenih prstov, ki so integrirani v prilagodljiv sistem pobiralnega zgrabljalnika, je čista krma in varno delo. S svojim edinstvenim hidro-pnevmatskim vzmetenjem, v kombinaciji z vrtečimi drsniki zagotavlja najboljše pogoje za vrhunsko zgrabljanje in travo. Naložba v pobiralni zgrabljalnik AIR se odraža v čisti krmi, ta pa pripomore k boljši kakovosti mleka. – @SIPSlovenia

Več informacij: bit.ly/pobiralniZgrabljalnikiSIP