Objavljeno dne

56. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA

Agra, tradicionalni, mednarodni kmetijsko živilski sejem, največji v tem delu Evrope, je bil med 25. in 30. 8. 2018, letos že šestinpedesetič, v Gornji Radgoni.

Sejem je bil v znamenju mladih v kmetijstvu, generacijske prenove, inovativnosti, znanja in povezovanja. Na številnih posvetih in predavanjih je odpiral nove razvojne perspektive kmetijstva, samooskrbe in zdrave prehrane. Poudarjal je prednosti doma pridelane hrane, digitalizacije v pridelavi in predelavi ter kmetijske tehnike za učinkovito trajnostno kmetovanje.

Država partnerica je bila letos Makedonjia, ki se je predstavila s svojo kulinarično, vinsko in turistično ponudbo.

Med 1840  razstavljalci iz 30 držav se je predstavila  tudi Kmetijska zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno oskrbo. V hali B nas je kot vsako leto  obiskalo veliko naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev in kupcev. Obiskovalci pa so lahko ves čas degustirali odlično bučno olje Oljarne Fram.

V okviru zadružnega dneva je Zadružna zveza Slovenije podelila priznanja za trajen prispevek k razvoju slovenskega zadružništva.

Na predlog Kmetijske zadruge Ptuj je priznanje za leto 2018 dobila gospa Slavica Pišek, ki je v zadrugi zaposlena od leta 1984. Svojo poslovno pot je začela kot

prodajalka, nadaljevala kot blagajničarka in knjigovodkinja na odkupu kmetijskih pridelkov in živine, od leta 2004 pa opravlja dela na obračunu osebnih dohodkov. S svojim načinom dela krepi dobre medsebojne odnose, zadružno zavest in pripadnost zadrugi. Odlikuje jo marljivost, poštenost in želja po napredku, zato v okolju, kjer živi in dela, uživa zaupanje in spoštovanje.

Na predlog upravnega odbora  Zadružne zveze Slovenije  pa je posmrtno priznanje za trajen prispevek k razvoju slovenskega  zadružništva prejel gospod Marjan Hergan, ki je bil, med drugim, dvajset let predsednik upravnega odbora Kmetijske zadruge Ptuj. S svojo predanostjo in delom je gradil dobre odnose s člani zadruge in sodelavci. Imel je spoštljiv odnos do vseh in vsakogar s katerim je sodeloval. Več let je bil podpredsednik Zadružne zveze Slovenije, član upravnega odbora Kapitalske zadruge in član sveta Kmetijsko gozdarske zbornice. Posmrtno priznanje je prevzela žena, gospa Zdenka Hergan.

Sodelovanje na tako pomembnem gospodarskem, političnem in družabnem dogodku, kot je Agra, je za Kmetijsko zadrugo Ptuj, s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno oskrbo izredno važno za prepoznavnost, promocijo in razvoj.

Milenka Černe Cizerl