Objavljeno dne

54. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2016

54. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2016

V Gornji Radgoni je bil med 20. in 25. 8. tradicionalni, mednarodni kmetijsko – živilski sejem AGRA. Med 1800 razstavljavci je bila tudi Kmetijska Zadruga Ptuj s hčerinskima podjetjema Oljarno Fram in Zadružno oskrbo.

V šestih sejemskih dneh se je na njem zvrstilo preko 150 strokovnih, poslovnih in družabnih dogodkov, na katerih je sodelovalo veliko strokovnjakov, predstavnikov institucij in politike.

54_sejem_1

Sejem je pomemben gospodarski, strokovni in politični dogodek, zato se ga vsako leto udeleži tudi skupina Kmetijska zadruga Ptuj skupaj s svojimi člani: poljedelci, živinorejci, zelenjadarji, vinogradniki in mlekarji. Proizvajalci in vsi zaposleni v kmetijstvu se zavedamo pomembnosti trženja domačih pridelkov oz. proizvodov. Kmetijska zadruga Ptuj je kot ena večjih, če ne največja zadruga v Sloveniji, še posebej aktivna na področju prodaje poljščin, živine, zelenjave, grozdja in mleka, zato je udeležba na sejmu v Gornji Radgoni in podobnih prireditvah nujna. Oljarna Fram, kot vodilni proizvajalec slovenskega bučnega olja, je z degustacijami in predstavitvami na sejmu pridobivala nove kupce, domače in tuje.

Zadružna oskrba se je na sejmu predstavila kot eden vodilnih distributerjev fitofarmacevtskih sredstev, semen in gnojil za kmetijske zadruge, velike proizvajalce, kmetijska podjetja in trgovine. Po desetih letih delovanja obvladuje pomemben tržni delež na področju kmetijskega repromateriala v Sloveniji.

V okviru zadružnega dnea na sejmu AGRA v Gornji Radgoni je Zadružna zveza Slovenije podelila priznanja za trajen prispevek k razvoju slovenskega zadružništva. Na predlog Kmetijske zadruge Ptuj je priznanje za leto 2016 prejel gospod Ljubo Čuček, ki je že od leta 1983 zaposlen v Kmetijski zadrugi Ptuj. Priznanje je dobil za posebne zasluge za opravljeno delo na področju denacionalizacije v Kmetijski zadrugi Ptuj in na področju povezovanja zadrug ter ustanavljanja novih področnih zadrug.

Ob prejemu priznanja Zadružne zveze Slovenije gospodu Ljubu Čučku iskreno čestitamo in mu želimo še veliko uspehov!

54_sejem_2

Milenka Černe Cizerl

Vir:Ptujski Zadružnik 8.-9.2016