Objavljeno dne

Trgatev 2016

TRGATEV 2016

V teh dneh smo v KZ Ptuj pričeli s trgatvijo grozdja letnika 2016. To leto vinogradnikom ni bilo naklonjeno, saj smo doživeli vse možne tegobe, tako vremenske kot pridelovalne – pridelovalno leto se je začelo z močno spomladansko pozebo, nadaljevalo pa z večkratno točo in neurji. Ker je na stanje v vinogradih vplivalo tudi menjavanje vročih suhih obdobij s hladnimi in mokrimi, je bilo leto 2016 zaznamovano tudi z močnejšim pojavom bolezni.

trgatev_2016

Vse našteto je povzročilo precejšen izpad pridelka. Po oceni pridelka, ki ste jo vinogradniki opravili v avgustu, bo tudi pri naših kooperantih pridelek v povprečju nižji od pričakovanega za okrog 30%, kar seveda posledično pomeni tudi manjši prihodek. V primerjavi z letnikom 2015 je zorenje v zaostanku za približno 10 dni , zato si želimo lepega in suhega vremena še v naprej, da dosežemo čim boljšo kakovost, saj je v vinogradih, poškodovanih od pozebe, prišlo do dvojnega cvetenja in je grozdje neizenačeno cvetelo.

Rani sorti, muškat otonel in rizvanec, sta že potrgani. Za srednje rane sorte (chardonnay, beli pinot, sivi pinot, sauvignon, modri pinot, traminec…) se trgatev planira od 16. do 23. septembra, za pozne sorte (šipon, laški rizling, renski rizling) pa bo trgatev predvidoma potekala od 25. septembra naprej .

Količinsko pozne sorte (laški rizling, šipon in renski rizling ) predstavljajo okrog 55% odkupa. Največ je odkupa laškega rizlinga, okrog 30%, šipona okrog 20%, chardonnaya okrog 14%, sauvignona okrog 12%. Sledi renski rizling z okrog 6%, beli pinot z okrog 4% itd..

Zaradi izpada pridelka na širšem področju je seveda nastalo večje povpraševanje po grozdju ter s tem možnost prodaje po višjih cenah. Vendar pa moramo opozoriti, da teh kupcev in cen v prihodnjih letih več ne bo, in da je potrebno nadaljevati z dobrimi in dolgoročnimi poslovnimi odnosi, ki jih imate naši kooperanti z zadrugo, ta pa z kletjo, saj le tako poslovanje zagotavlja dolgoročno stabilnost pri pridelavi in prodaji pridelka.

Želimo vam lepo, čim obilnejšo in kakovostno trgatev!

Vir:Ptujski Zadružnik 8.-9.2016 / Ivo Orešnik, KZ Ptuj – odkup grozdja